budynek DK 1

CKSIR Z DOTACJĄ Z MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU!

CKSIR Z DOTACJĄ Z MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU!

Miło nam poinformować, iż wniosek złożony w listopadzie 2020 

roku przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale 

we współpracy z Biurem Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy został

 pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa

 Narodowego i Sportu, co jest równoznaczne z otrzymaniem

 dofinansowania w kwocie 130.000 zł!

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w staraniach o uzyskanie

 dofinansowania Pani Poseł Elżbiecie Duda oraz Burmistrzowi Miasta

 i Gminy Skała Krzysztofowi Wójtowiczowi!

Wysiłkiem i pracą wielu osób udało się osiągnąć WSPÓLNY, jakże

 ważny cel!

Wniosek dotyczy Rewitalizacji Domu Kultury w Skale, a zakres prac

 jest następujący :

– Ocieplenie ścian budynku oraz wykonanie izolacji

 pionowych fundamentów

– Wymiana starego, przeciekającego pokrycia dachowego.

– Remont chodnika przy Domu Kultury i połączenie go z nowym

 podjazdem dla osób niepełnosprawnych; wykonanie utwardzonych

 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Planowane zadanie ma charakter kompletny, jednakże jego

 realizacja wynika z szerszego planu inwestycyjnego i jest jego

 ważnym ogniwem.


Comments are closed.