o_1471598145wfosigw 660x220 760x383 1

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

Gminny


Punkt Konsultacyjno –

 Informacyjny


Programu


Priorytetowego


 „Czyste Powietrze”

UWAGA!


Zmiana lokalizacji punktu na okres od 9.08 do 31.08 

Hala Sportowa (ul. Ks. S. Połetka 34)

Punkt czynny jest w dni robocze: we wtorek w godzinach od 15.00 do 20.00

 oraz w czwartek od 15.00 do 20.00 na Hali Sportowej

 (ul. Ks. S. Połetka 34)

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Skała, po wcześniejszym ustaleniu

 terminu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Skała, tel. 12 3891229 wew. 121.


Uruchomiony Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom

 Gminy Skała aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste

 Powietrze”. 

Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim


Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
a Gminą


Skała.

W zakresie działania Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego jest m.in.: 

 -udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze”,

 – wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o

dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie „Czyste

 Powietrze” (pomoc wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie), 

 – pomoc wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym przy

 poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność.

Comments are closed.