PODZIĘKOWANIA DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy na dzisiejszej uroczystości zostały nagrodzone okolicznościowymi medalami za pomoc i zaangażowanie w organizację Dni Gminy Skała 2024.

Gratulujemy!

Podziękowania i gratulacje składamy delegacjom Kół Gospodyń Wiejskich z poszczególnych sołectw, które zaangażowały się w organizację Dni Gminy Skała, przygotowując piękne stoiska z produktami regionalnymi, które pięknie wypromowały nasz region. A ich wykonanie wymagało zaangażowania wielu osób.

Dziękujemy!

Comments are closed.