thumb_920x518_d537e7f79b9b07ec01522549a37f46901606726332

PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEK!

PONOWNE OTWARCIE BIBLIOTEK!

Drodzy czytelnicy!

Biblioteki publiczne i naukowe mogą działać!

Rada Ministrów przyjęła w czwartek 24 listopada rozporządzenie zakładające 


otwarcie od soboty, 28 listopada bibliotek publicznych i naukowych!


Zgodnie z §10 ust. 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz 2091):

“Do dnia 27 grudnia 2020r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie”

Zapraszamy!


Comments are closed.