REGULAMIN GMINNYCH KONKURSÓW WIELKANOCNYCH NA PISANKĘ, KARTKĘ I PALMĘ WIELKANOCNĄ

REGULAMIN GMINNYCH KONKURSÓW WIELKANOCNYCH!

1.
Konkursy
organizowane są przez:


Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale.

2.
Konkursy
na Pisankę i Kartkę Wielkanocną

skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 13 lat


i
będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:


od
5 do 7 lat


od
8 do 10 lat


od
11 do 13 lat.


Konkurs
Palm Wielkanocnych

oceniany będzie w trzech kategoriach:


grupy
zorganizowane

(Koła
Gospodyń, Szkoły, Kluby Seniora…)młodzież,
dorośli
i
rodziny.

3.
Celem
konkursów jest:


popularyzowanie
wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych z Niedzielą Palmową i
Wielkanocą 


poprzez zaktywizowanie dzieci i dorosłych do pracy
twórczej.

4.
Technika
i format prac:

PISANKA
– wykonana na wydmuszce lub
przestrzenna
praca
plastyczna o kształcie jajka 


ozdobiona
dowolną techniką (malowanie, haftowanie, barwienie, wyklejanie
itp.) nie przekraczająca 20 cm.

KARTKA
WIELKANOCNA

w formacie A5 lub A4, oceniany będzie projekt strony tytułowej. 


Technika dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
grafika itp.)

KONKURS
PALM WIELKANOCNYCH


Palma
Wielkanocna

powinna
nawiązywać do tradycji zdobienia i święcenia palm – 


upleciona z
wikliny, przybrana bukszpanem, kwiatami, bibułowymi wstążkami. W
dowolnym rozmiarze.

5.
Wymagania konkursowe, miejsce składania prac i terminy:

Aby
wziąć udział w konkursach

do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną: imię


i
nazwisko autora, wiek, kategoria konkursu, lub nazwa instytucji,
organizacji… oraz numer telefonu 


lub (i) e-mail do kontaktu.

Kartki
i Pisanki

należy dostarczyć
do
dnia 23 marca 2021

r.
do godziny 19.00, 


pocztą lub osobiście do siedziby: CKSiR
w Skale – Dom Kultury, ul. Boh. Września 42, 32-043 Skała.

Palmy
Wielkanocne
w
zmienionej formule

– wybieramy najpiękniejszą palmę 


(wysokość nie ma znaczenia) –
należy
sfotografować palmę w taki sposób aby cała była widoczna, 


oraz
zbliżenia elementów zdobiących palmę i przesłać max 5 zdjęć
(plik jpg. każdy nieprzekraczający 5 MB 


– na adres: domkultury@
cksir-skala.pl
do
dnia 29.03.2021 r.

do godz. 19.00.

Prosimy
o załączenie krótkiego opisu: użyte materiały, wielkość, w
przypadku grup ile osób wykonywało palmę.


Autorzy
prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów
fotograficznych


 i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie
oraz innych mediach reklamujących konkursy.


 Jednocześnie wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
na potrzeby


 konkursu zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

6.
O wyłonieniu zwycięzców konkursów decyduje powołana w tym celu
przez Organizatora 


Komisja Konkursowa.

7.
Przy ocenie poszczególnych konkursów będą brane pod uwagę takie
cechy jak: tradycja 


połączona z oryginalnością, dbałością o
szczegóły, samodzielne wykonanie, estetyka pracy, 


oraz walory
artystyczne.

8.
Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze trzy z
każdej kategorii wiekowej, 


przyznając poszczególne miejsca, oraz
wyróżnienia.


9.
Dla grup zorganizowanych zostaną przyznane nagrody pieniężne, dla
rodzin i zwycięzców 


indywidualnych bony podarunkowe i nagrody
rzeczowe.

10.
Organizator przewiduje kategorię
Grand
Prix
,
w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana 


w tradycyjny,
regionalny sposób.

11.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

12.
Własność nagrodzonych i wyróżnionych prac przechodzi na
organizatora konkursu.

13.
Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Organizatora.


14.
Laureaci
konkursów zostaną poinformowane o sposobie odbioru nagród
telefonicznie


lub
e-mailem.


15.
Złożenie
pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków
niniejszego


regulaminu.


16.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
domkultury@cksir-skala.pl,


Tel.
579 470 970.

Comments are closed.