Radosna sluzba

11 LISTOPADA PAMIĘTAMY!RADOSNA SŁUŻBA KU CHWALE OJCZYZNY!

11 LISTOPADA NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – PAMIĘTAMY!

RADOSNA SŁUŻBA KU CHWALE OJCZYZNY!

 Służba ku chwale Ojczyzny rozumiana bywa bardzo szeroko. Do służby krajowi zaliczano postawę żołnierską i walkę w obronie ziemi ojczystej, ale również codzienną pracę i troskę o los kraju, jego rozwój, reformy, siłę, praworządność czy zasobność. Takie pojęcie służby stało się fundamentem odrodzonej Polski, II RP, co znalazło odzwierciedlenie w przedwojennych rotach żołnierza i policjanta.

Rota przysięgi żołnierzy z 18 lipca 1924 r. była następująca: “Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, chorągwi wojskowych nigdy nie odstąpić, stać na straży konstytucji i honoru żołnierza polskiego, prawu i Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej być uległym, rozkazy dowódców i przełożonych wiernie wykonywać, tajemnic wojskowych strzec, za sprawę Ojczyzny mej walczyć do ostatniego tchu w piersiach i w ogóle tak postępować, aby mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski. Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna jego męka. Amen” (Ustawa z 18 lipca 1924 o podstawowych obowiązkach i prawach szeregowych Wojska Polskiego, ogłoszono w jednolitym tekście jako załącznik do obwieszczenia ministra spraw wojskowych z 15 lipca 1927, Dz.U. R.P. Nr 68 poz. 603). A funkcjonariusze przedwojennej Policji Państwowej przysięgali m.in.: “Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować…”.

 

Dzięki takiemu systemowi wartości dwudziestolecie międzywojenne wydało jedno z najwspanialszych pokoleń młodych Polaków, które w czasie II wojny światowej zmagało się z hitlerowskim najeźdźcą i które po 1945 r. nie zaznało spokoju w wolnej Polsce, ciemiężone przez stalinowskich oprawców. Była to ostatnia generacja świadomie ukształtowana w systemie wartości I Rzeczpospolitej, w duchu służby dla Ojczyzny. W tym dziele ogromna zasługa przypada wychowaniu przez przedwojenną szkołę i rodzinę. Spójne wychowanie sprawiło, że to najmłodsze pokolenie II RP miało w swojej zbiorowej pamięci zapisany szacunek dla krwi przodków, ich honoru, odwagi i wierności. Ale bez względu na czasy, w których przyszło im żyć służyli Ojczyźnie z werwą i ochotą. A my popatrzmy na ich szlachetne, młode, piękne twarze utrwalone na fotografiach dostępnych w Cyfrowym Archiwum Historii Skały.  
Comments are closed.