DSCF5299

160. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO W OJCOWIE

160. ROCZNICA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO W OJCOWIE

W HOŁDZIE BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO

UCZCILIŚMY 160. ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO!

22 stycznia 2023 roku w Ojcowie odbyły się uroczystości związane z 160. rocznicą Powstania Styczniowego. W przeddzień uroczystości w sobotę 21 stycznia odbyły się obchody, po hasłem „By hołd Bohaterom nieść- obchody 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika”, obejmujące cykl wykładów popularnonaukowych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa. Oficjalne uroczystości rocznicowe miały miejsce w niedzielę 23 stycznia 2023 roku. W Kaplicy na Wodzie odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. W swojej homilii ks. Stanisław Langner-proboszcz parafii Ojców-Grodzisko pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Rzemieślnika wspominał bohaterów Powstania Styczniowego: gen. Romualda Traugutta a także Apolinarego Kurowskiego. Dokonał także wnikliwej analizy wybuchu Powstania Styczniowego i jego skutków. Nie zapominajmy o tym, że w walkach powstańczych zginęło ok. 30 tys. powstańców, a 40 tys. z nich wywieziono na Sybir. Konfiskowano majątki, rozwiązywano zakony, konfiskowano dobra kościelne, likwidowano szkoły. Powstańcy zapłacili ogromną cenę za udział w tym wielkim zrywie narodowym. “Przesłanie „Gloria victis! – Chwała zwyciężonym!” krzepiło serca, budziło ducha, dodawało sił, aby wierzyć, że „jeszcze Polska nie zginęła”. Przypominało o powstańczym testamencie wolności i patriotycznej powinności niezłomnego trwania. Z pamięci o styczniowym zrywie uformowały się drogi prowadzące do niepodległości w roku 1918″ – napisał Prezydent RP w swoim liście, skierowanym do gości dzisiejszej uroczystości. Andrzej Duda Prezydent RP objął dzisiejsze uroczystości Honorowym Patronatem. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac przed budynkami dawnych hoteli „Pod Łokietkiem” i „Pod Kazimierzem”, gdzie oficjalne uroczystości były kontynuowane przed tablicą pamiątkową według ceremoniału wojskowego. A tablica pamiątkowa umieszczona na budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Ojcowskiego Parku Narodowego przypomina nam o tych historycznych wydarzeniach. Nie zapominajmy, że to gmach dzisiejszego muzeum, dawniej Hotelu Pod Łokietkiem, był główną kwaterą oddziału powstańców dowodzonego przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego. To tam odbyła się część oficjalna dzisiejszej uroczystości, przemowy zaproszonych gości oraz apel poległych oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową. Po ceremonii dla uczestników uroczystości przygotowano tradycyjne ognisko powstańcze, poczęstunek z kuchni polowej, przygotowany przez druhów z OSP Barbarka oraz pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic z kolei przygotowała dla zgromadzonych gości koncert patriotycznych pieśni powstańczych. Tę doniosłą patriotyczną uroczystość zaszczycili swą obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, okoliczni mieszkańcy i turyści.

Wspólnie oddaliśmy hołd bohaterom Powstania Styczniowego!

W organizację tej doniosłej patriotycznej uroczystości, podobnie jak w latach ubiegłych 

włączyło się Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale. 


Comments are closed.