1 2

BARBARKA 1944 – PAMIĘTAMY!

BARBARKA 1944
– PAMIĘTAMY!

BARBARKA 1944 -PAMIĘTAMY!

 

79 ROCZNICA BITWY POD BARBARKĄ I PACYFIKACJI WSI

 

Barbarka leżąca nieopodal Skały należy do miejsc szczególnych na terenie naszej gminy, nieodłącznie związanych z tragicznymi wydarzeniami II Wojny Światowej. W Barbarce 15 sierpnia corocznie odprawiana zostaje uroczysta msza św. w intencji partyzantów i ludności cywilnej poległych podczas pacyfikacji wsi i okolicznych miejscowości.

Uroczystość gromadzi corocznie tłumy mieszkańców, dla których ważna jest historia regionu i pamięć o historycznych wydarzeniach.

W każdą rocznicę bitwy rozegranej pomiędzy żołnierzami partyzanckiego zgrupowania ,,Żelbet” Armii Krajowej a okupantem na uroczystości pojawiali się kombatanci wojenni – uczestnicy tamtych wydarzeń – Kpt. Edward Tomczyk, Por. Henryk Urzędowski i Kpt. Marian Cyganek. Na dzisiejszej uroczystości uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy. A trzy puste krzesła świadczą o ich stałej obecności w naszej zbiorowej pamięci.

Na tej doniosłej uroczystości obecne były również lokalne władze samorządowe i powiatowe z Burmistrzem Miasta i Gminy Skała Krzysztofem Wójtowiczem, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skale Krzysztofem Sobczykiem, radnymi Rady Miejskiej w Skale, oraz miejscowe organizacje, jednostki OSP z naszej gminy, przedstawiciele sołectwa Minoga, przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Gołyszyn, mieszkańcy Barbarki wraz z licznie przybyłymi gośćmi. Zaproszenie na tę doniosłą uroczystość przyjęli również Marek Piekara Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego i Piotr Opalski radny Powiatu Krakowskiego oraz Cezary Bejm Dyrektor Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale.

A sztandary młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale, Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale, Szkoły Podstawowej z Minogi, oraz klas mundurowych z ZSiPO w Skale świadczą o szacunku i pamięci, jaką młodzież i dzieci darzą ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Na uroczystości pojawiły się też delegacje ze sztandarami z Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Skale oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Skała. 

Msza Święta została odprawiona na skraju lasu, dokładnie w tym samym miejscu gdzie polową mszę św. odprawiano 15.VIII.1944 r. A wszyscy razem wspólnie z ks. Mariuszem Książkiem, który koncelebrował Mszę Świętą modliliśmy się w intencji poległych i pomordowanych podczas pacyfikacji wsi.

Po mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą koncelebrował ks. Mariusz Książek odbył się uroczysty Apel Pamięci, który odczytał uczeń klasy mundurowej z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską śmierć poległych oraz pod obeliskiem upamiętniającym walkę z Niemcami 15 sierpnia 1944 roku delegacje złożyły wiązanki kwiatów i oddały cześć tym, dla których Ojczyzna była dobrem najcenniejszym, droższym od własnego życia, które złożyli w ofierze.

Uroczystości zakończyły się wspólnym spotkaniem przy polowej grochówce, którą częstowali druhowie strażacy i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Barbarce.











Comments are closed.