DSCF5742

BY HOŁD BOHATEROM NIEŚĆ…

BY HOŁD BOHATEROM NIEŚĆ….

BY HOŁD BOHATEROM NIEŚĆ…

OBCHODY 160. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

W DOLINIE PRĄDNIKA POD RED. JÓZEFA PARTYKI!

22 stycznia 2023 roku odbyły się uroczystości związane z 160. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego w Ojcowie. 

21 stycznia 2023 roku odbyła się sesja popularnonaukowa, obejmująca cykl wykładów związanych z historią Powstania

 Styczniowego na naszym terenie oraz projekcja dokumentu Juliana Rachwała pt. „Obrona Glanowa”.

Sesja odbyła się w budynku Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego

Hotelu „Pod Łokietkiem”, który był głównym punktem obozu powstańców styczniowych w 1863 roku.

Zachęcam Państwa do lektury tej niezwykłej i unikatowej pozycji książkowej.

„By hołd bohaterom nieść…Obchody 160. rocznicy powstania styczniowego w Dolinie Prądnika” to praca zbiorowa

 pod red. Józefa Partyki, obejmująca cykl wykładów popularnonaukowych dotyczących historii powstania styczniowego 

w naszej okolicy.

Praca została wydana z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ojcowa, przy finansowym

 wsparciu Starostwa Powiatowego w Krakowie.

W pracy poczytacie Państwo m.in. o klęsce miechowskiej(Włodzimierz Barczyński), poznacie ikonografię Doliny Prądnika

 w okresie powstania styczniowego(Dominik Ziarkowski), o udziale Pieskowej Skały w powstaniu styczniowym (Olgierd

 Mikołajski), czy o żałobnym stroju i kobietach w powstaniu styczniowym (Ewelina Maria Kostrzewska). W wykładzie 

drJózefa Partyki „Pamięć powstania styczniowego w Dolinie Prądnika” poznamy z kolei żywą tradycję obchodów tych

 dramatycznych wydarzeń na terenie Ojcowa.

Polecamy!

I zapraszamy do naszej biblioteki po tę unikatową pozycję!.


Comments are closed.