Warsztaty

E-MUZYKOWANIE Z REPREZENTACYJNĄ ORKIESTRĄ CIANOWIC

E-MUZYKOWANIE Z REPREZENTACYJNĄ ORKIESTRĄ CIANOWIC

“Nauczanie przez e-muzykowanie”

Reprezentacyjna Orkiestra Cianowic od lipca do września 2020 roku realizowała dzięki FIO Małopolska Lokalnie Projekt o nazwie “Nauczanie przez e-muzykowanie”. Projekt dotyczył metod pracy zdalnej w nauce gry na instrumentach. Celem zadania było przyspieszenie edukacji młodzieży i podniesienie jej efektywności. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych muzyków, którzy omówili i pokazali jak ćwiczyć, aby muzycznie szybko się rozwijać. Jednak, aby wiedza poznana na zajęciach nie została szybko zapomniana, ćwiczenia i instrukcje poprawnego ich wykonywania zostały nagrane i przekazane młodzieży biorącej udział w zajęciach na nośnikach cyfrowych. Dzięki temu młodzież będzie mogła ćwiczyć w domu mając wzorzec podany na filmie wraz z uwagami, jak poprawnie dane ćwiczenie wykonać. Ufamy, że ten rodzaj warsztatów i pozostawione po nich materiały będą formą, która zaciekawi młodzież i wpłynie na ich większe zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć!

Zarząd Reprezentacyjnej Orkiestry Cianowic

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Cianowic


Comments are closed.