123

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

Szanowni Państwo!

HISTORIA JEDNEJ FOTOGRAFII

ZDJĘCIE SKALSKIEGO KOŚCIOŁA Z 1916 ROKU…

Popatrzmy na te niezwykłą fotografię datowaną na 1916 rok. Fotografia przedstawia otoczenie naszego parafialnego kościoła p. w. św. Mikołaja w Skale. Najstarsze elementy kościoła w Skale: mury nawy i część prezbiterium, wzniesione zostały w stylu gotyckim w II połowie XIV wieku. Kościół dwukrotnie spłonął: w 1737 i 1763 roku. W 1763 zniszczenia były tak duże, że zdecydowano się na rozebranie kaplicy św. Stanisława z 1600 roku, gdyż groziła zawaleniem. Podczas tych prac nadano całemu kościołowi charakter późnobarokowy. W latach 1948-1949 świątynia została powiększona: dobudowano zachodnią część celowo w taki sposób, aby odznaczała się od reszty budynku. Z kolei w XX wieku kościół przeszedł dwa gruntowne remonty: w latach 1960-1965 oraz 1990-1992.

Comments are closed.