zdjecie tytulowe 1

III OGÓLNOPOLSKI KONGRES RAD SENIORÓW

III OGÓLNOPOLSKI KONGRES RAD SENIORÓW

III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów 17-18 grudnia 2020

„Święto Seniorów płynące na całą Polskę” – tak podczas powitania określiła tegoroczne Kongresowe spotkania Barbara Szafraniec przew. OPRS – należy dodać ,że poraz pierwszy „płynące” on line wprost do naszych domów. Seniorzy lubią wyzwania i tym razem poradzili sobie dobrze w rzeczywistości wirtualnej. Kongres miał edukować, wskazywać dobre praktyki, metody sprostania nowym wyzwaniom, zachęcać do aktywności, miał też przybliżyć trochę rzetelnych informacji o pandemii i sposobach jej przetrwania przez seniorów, a wszystko pod tytułem: “Rozwój Rad Seniorów w Polsce szansą na partycypację osób starszych w życiu publicznym”.

III Ogólnopolski Kongres Rad Seniorów odbywał się pod patronatem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, a zorganizowany został przez Ogólnopolskiego Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów. Rozpoczął się wykładami dającymi możliwość zrozumienia pojęcia aktywności seniorów w oparciu o podłoże naukowe i wyjaśniającymi zalety planowania strategicznego. Pierwszy dzień to także szereg innych wykładów wskazujących na przykład , dlaczego bardzo często Rada nie jest integralną częścią z samorządem lokalnym – jak powinno być prawidłowo, lub zwracających uwagę na konieczność rozszerzenia reprezentacji seniorów na szczeblach powiatu i województwa czyli wykładów o ważnych sprawach starzejącej się części naszego społeczeństwa.

Szczególnie wyraźnie o Radach Seniorów, które są współtwórcą programu Gmina Przyjazna Seniorom” mówił Łukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia Manko i redaktor naczelny „Głosu Seniora”. Przybliżył on w swoim wystąpieniu jak ogromny wpływ na „niwelowanie problemów osób starszych” ma dziesięcioletnia pro-senioralna działalność w zakresie szkoleń, akcji, pomysłów i inspiracji seniorów do lokalnych inicjatyw zwłaszcza mających wpływ na gminne polityki senioralne. Przypomniał także o ogólnopolskich inicjatywach i kampaniach społecznych uświadamiających seniorów jak bronić się przed złem, bezradnością, czy jak nie dać się oszukać. Zapraszał też do współpracy z „Głosem Seniora” w którym seniorzy dzielą się swoimi doświadczeniami ale i korzystają z wiedzy innych.

Pierwszy dzień Kongresu zakończył panel dyskusyjny, którego moderatorem była dr Anna Okońska –Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej.

Tę część informacji ilustruję kilkoma zdjęciami, które być może pozwolą zobaczyć mały wycinek tego jak i dlaczego ważne są problemy starzejącego się społeczeństwa .  Dla zainteresowanych  kongresem – materiały  z tego wydarzenia będą dostępne na stronie www.opowrs.org.pl  

Tekst i foto Barbara Szwajcowska
Comments are closed.