pobrane 1

KRZYŻE I KAPLICZKI W SZCZODRKOWICACH

KRZYŻE I KAPLICZKI W SZCZODRKOWICACH

Pani Amelia Górka przez wiele lat była Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szczodrkowicach.

 Ja poznałam Panią Amelię z drugiej – tej mniej oficjalnej strony. Pisze piękne wiersze, monografie historyczne

 i wspaniałe felietony, które z dumą zamieszczałam na łamach naszej lokalnej gazety. 

A teraz proponuję Państwu kolejny cykl jej autorstwa – „KRZYŻE I KAPLICZKI W SZCZODRKOWICACH”. 

Poczytajmy, rzućmy okiem na te urokliwe krzyże, mogiły i kapliczki będące niemymi świadkami historycznych

 wydarzeń wpisanych w historię pobliskich miejscowości!

W Szczodrkowicach za szkołą i kaplicą, na wzgórzu przy skrzyżowaniu dróg w kierunku Naramy i Zagardla

 stoi przydrożny, żelazny krzyż postawiony w 1856 roku. Podstawa betonowa (nowa) obeliskowa, na niej postument na 

planie koła, murowany z kamienia. Krzyż z figurką Chrystusa ukoronowanego z promieniami. 

Na tabliczce napis „Na cześć i chwałę Twoją Panie. Aniela 1856 r.” Jak wieść gminna niesie-owa Aniela to mieszkanka 

nieistniejącego już szczodrkowickiego dworu. Ufundowała Ona ten krzyż w hołdzie dziękczynnym za odzyskanie zdrowia po 

pogryzieniu przez wściekłego psa. W tamtych czasach, pod tym krzyżem modlili się ludzie chorzy i niepełnosprawni, 

którzy przybywali tu z dalekich stron. Krzyż znajdował się w lesie, obecnie stoi na terenie prywatnym.


Comments are closed.