9-1

OJCÓW-DZIEJE UZDROWISKA 1855-1939 CZ.IV

OJCÓW-
DZIEJE UZDROWISKA 1855-1939 CZ. IV

 Szanowni Państwo!

OJCÓW DZIEJE UZDROWISKA 1855 – 1939

VADEMECUM KURACYUSZA CZ.IV

OGÓLNE ZBOCZENIA ODŻYWIANIA BLEDNICE, ZOŁZY I CIERPIENIA REUMATYCZNE

CZYLI CO LECZONO W DAWNEJ GOPLANIE

Ojców pod koniec XIX w. oraz w latach 20-tych i latach 30-tych przeżywał okres prosperity. Było to prężnie działające i podkreślmy – modne uzdrowisko, w którym wypadało bywać. Czytamy o tym na łamach ówczesnej prasy. Pisma takie jak Monitor Polski, Światowid, Kuryer Ilustrowany czy Kurier Codzienny co jakiś czas na swoich łamach zamieszczały obszerne artykuły na temat tego urokliwego uzdrowiska. Wydano nawet dla licznie odwiedzających Ojców kuracjuszy specjalny poradnik pt. „Ojców. Zakład Hidropatyczny i stacya klimatyczna” ( 1895). Lektura niecodzienna i wciągająca.

Zapraszam na rozdziały pt. MIESZKANIA i WSKAZANIA LECZNICZE

MIESZKANIA

W zakładzie hidropatycznym Goplanie jest dla kuracyuszów 48 pokoi obszernych, widnych, z hermetycznemi piecami berlińskiemi, wentylacyą, werandami i balkonami, wikwintnie umeblowanych, z łóżkami o materacach sprężynowych, pościelą i bielizna webową po cenie od 20 rs za pokój miesięcznie. W zakładzie znajduje się nadto bezpłatna dla kuracyuszów czytelnia pism peryodycznych, poczekalnia dla chorych, gabinet lekarski i wielka sala jadalna z werandą.

Poza zakładem hidropatycznym znajdują się do wynajęcia mieszkania umeblowane z kuchniami lub bez nich, złożone od jednego do dziesięciu pokoi, w willach: pod Berłem, pod Koroną, w Swobodzie, Wandzie, Jadwidze, Uroczej Rezedzie, Sybilli i innych. Cena za pokój za cały sezon od 25 do 60 rs. Dla przyjezdnych służą dwa hotele „Pod Kazimierzem” i „Łokietkiem”.

Razem jest w Ojcowie 320 pokoi umeblowanych z wszelkimi wygodami.

WSKAZANIA LECZNICZE

Do leczenia w Ojcowie nadają się:

1.Ogólne zboczenia odżywiania: niedokrewność, blednice, zołzy, cierpienia reumatyczne i artrytyczne, zbytnia otyłość.

2. Choroby układu nerwowego, neurastenia, histerya, newralgie, porażenia, zanik mięśni, choroba Basedowa.

Przewlekłe katary krtani i płuc, pierwsze okresy sprawy gruźliczej, skompensowane wady organiczne serca, chroniczne katary przewodu pokarmowego.

Nakoniec pobyt w Ojcowie nadaje się bardzo dla osób spracowanych umysłowo, rekonwalescentów i dla leczenia następowego po użyciu wód mineralnych, jak karlsbadzkiej, maryenbadzkiej, Vichy, wód żelezistych itp.

Nie nadaja się do leczenia w Ojcowie gruźlica w późnych okresach, niewyrównane wady serca, choroby umysłowe tudzież epilepsya. Cdn.

Fot. „Album Ojcowa” 1895, nakładem Zakładu Hidropatycznego w Ojcowie, druk W.L. Anczyca i spółki w Krakowie
Comments are closed.