h1

PAŁAC W MINODZE NA STAREJ FOTOGRAFII

PAŁAC W MINODZE NA STAREJ FOTOGRAFII

Szanowni Państwo!

PAŁAC W MINODZE NA ARCHIWALNEJ FOTOGRAFII…

POCZYTAJMY O JEGO HISTORII…

Pierwsze wzmianki dotyczące dworu w Minodze datowane są na XII wiek. 

 

Na przestrzeni wieków pałac zmieniał się pod względem architektonicznym. 

 

Jego obecny kształt nadał mu architekt Filip Pokutyński, który w XIX wieku przekształcił

 

 dwór w rezydencję neorenesansową w stylu toskańskim, połączoną z ogrodem. 

 

W 1887 roku po śmierci właściciela Teofila Wężyka dobra minodzkie przechodzą na Zofię

 

 z Wężyków Borowską i jej męża Skarbek-Borowskiego. W XIX w. przebudowano klatkę

 

 schodową, zmieniono wystrój jadalni i wybudowano nowy spichlerz. 

 

W dobrach minodzkich istniała hodowla koni rasowych, założona w 1919 roku 

 

przez Józefa Skarbek-Borowskiego. Majątku nie ominął wielki kryzys gospodarczy

 

 w 1928 roku. Na ten okres datuje się początek parcelacji majątku i wyprowadzanie

 

 majątku z długów. W czasach II wojny światowej Wacław Skarbek-Borowski bierze

 

 udział w kampanii wrześniowej i dostaje się do niewoli niemieckiej. Udaje mu się z niej

 

 zbiec i bezpiecznie dotrzeć do rodzinnego majątku. Prowadzi go aż do zakończenia

 

 działań wojennych.

 

Lata powojenne to kres wielowiekowej historii rodu i powolny upadek pałacu, 

 

a także początek jego grabieży i dewastacji – wycinka wielowiekowych drzew, zamiany

 

 parku na boisko sportowe, likwidacja stawów rybnych czy wyburzenie zabudowań

 

 gospodarczych. Dopiero w XXI wieku rodzina Borowskich odzyskuje prawa do majątku.

 

 W 2002 roku trafia on do nowych właścicieli i przechodzi szereg prac rewaloryzacyjnych.

 

 Obecni właściciele nabyli majątek w 2011 roku i dołożyli największych starań, 

 

by zaprezentować gościom elegancję oraz styl przy zachowaniu szacunku

 

 do elementów historycznych. A my popatrzmy na zachowane, archiwalne zdjęcia 

 

pałacu w Minodze z okresu międzywojennego. 

 

Zapraszam na tę sentymentalną podróż do odległej przeszłości…

 

Udostępnione przeze mnie fotografie pochodzą ze strony Pałacu w MinodzeComments are closed.