plakatseniorow

„Piękne Anioły” są w Skale, zapraszają seniorów na „Anielskie terapie”!

„Piękne Anioły” są w Skale , zapraszają seniorów na „Anielskie terapie”!!! Skąd „Piękne Anioły „ w Skale? Dlaczego chcą odmieniać  rzeczywistość seniorom? Historia odpowiedzi jest krótka : Skalscy seniorzy po prostu mieli wielkie szczęście ! Na początku bieżącego roku nawiązali współpracę z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Skale. Wspólne rozmowy, to chęć wysłuchania tego co seniorzy mają do powiedzenia oraz poznanie ich potrzeb a zwłaszcza dotarcie do informacji jakie działania wpłyną na poprawę jakości życia seniorów w Gminie Skała. Kierownik MGOPS Barbara Stanisz ceniła sobie dobrą dotychczasową współpracę ze Stowarzyszeniem „Piękne Anioły” dopisała więc do zacnego grona współpracy społeczność senioralną. Już w m-cu lipcu seniorzy spotkali się z „Pięknymi Aniołami” w KS GROTA w Skale, konkretnie   z Elżbietą Cwynar-Budzińską i dzięki wspólnej wnikliwej analizie potrzeb i możliwości powstał ciekawy program , który przez kilka jesienno – zimowych miesięcy będzie zmieniał  rzeczywistość seniorom poprzez „Anielskie terapie”. Drodzy seniorzy przeżyjmy te miesiące żyjąc trochę innym życiem ! Zapraszamy do wspólnoty w której nie zabraknie uśmiechu, radości, śpiewu, tańca i ruchu ! Szczegóły na plakatach!


Comments are closed.