unnamed 1 1

PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIA

 Pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skale wraz z filiami w Smardzowicach

i Minodze pragną złożyć gorące podziękowania dla Pani Barbary Szwajcowskiej i dla Pana Zbigniewa Zielińskiego

 za pomoc i zaangażowanie w organizację tegorocznego Tygodnia Bibliotek. 

Głównym reżyserem, dźwiękowcem, scenarzystą i oświetleniowcem filmowych projektów był Pan Janusz Cetera, 

który nagrał i zmontował dla Państwa materiały. Panie Januszu – dziękujemy! 

Pragniemy również podziękować Pani Renacie Cetera za oprawę muzyczną filmów.

Comments are closed.