74544

POLSKI LISTOPAD W WIERSZU JACKA KRUPY

POLSKI LISTOPAD

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

POLSKI LISTOPAD W PIĘKNYM WIERSZU JACKA KRUPY

Już niebawem 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu będziemy obchodzili 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległego

 bytu państwowego po 123 latach niewoli, okupionego krwią pokoleń Polaków. Specjalnie z tej okazji piękny wiersz napisał Pan Jacek Krupa, historyk,

 poeta i felietonista od lat prezentujący swój bogaty dorobek artystyczny na łamach naszej „Kroniki Miasta i Gminy Skała”. Zachęcam do lektury!

Nie lękaj się marzeń Polsko,

za maską twarzy nie chowaj,

w ulic jesiennych troskach.

Wierzę w te słowa,

które spadają z deszczem.

Niepodległa! Listopadowa!

Wciąż Nasza jesteś,

choć chcą Cię podzielić,

zwyczajnie wytrwaj jeszcze.

Myśl to Orzeł Biały

wolny, dumny jak życie,

spójrz na nas. Nie trać Nadziei!

Autor: Jacek Krupa

Na fotografii: Marszałek Józef Piłsudski wraz z oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego. Widoczni m.in.: gen. Edward Rydz-Śmigły

 (4. z prawej za marszałkiem) i ppłk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (za gen. Rydzem-Śmigłym).

Autor zdjęć: NAC, Wikipedia

Comments are closed.