Zdjecie tytulowe

POZOSTAŁOŚCI Z PRZESZŁOŚCI

POZOSTAŁOŚCI Z PRZESZŁOŚCI

Minoga. Pozostałości z przeszłości…

Na ścieżkach z Minogi do Skały łączyły nas rozmowy, rozważania o przeszłości oraz piękne widoki. Bezcenne w maju 2021 roku… napisałam zaledwie miesiąc temu we wspomnieniu po uroczystościach w Minodze związanych z Rokiem Cypriana Kamila Norwida. Tu dodaję, nie była to przeszłość sięgająca czasów Norwida . Tylko ta, o której słyszeliśmy od naszych babć czy rodziców. A czasem sami doświadczaliśmy w młodości. Minoga oddalona jest przecież parą kilometrów od Skały. Każdy z nas seniorów chwalił się zlepkiem zapamiętanych z przeszłości wspomnień o ruinach dworu , o lokatorach spółdzielczych wspólnot, o miejscu które przyciągało bo było „niczyje”, o mieszkańcach „dworaków”… czyli o tym co tam się działo i co się słyszało. Cieszyło nas, że jesteśmy autentyczni, bo opowiadamy historie, które sami przeżyliśmy.

Chciałabym do owych „rozważań o przeszłości” dołożyć kilka zdjęć , które w moim rodzinnym albumie przypominają o Minodze i o więzach rodzinnych z mieszkańcami pobliskich Przybysławic, Piotrem i Emilią Niewiarami. Mieszkali w skromnej chatce u wylotu Alei Kasztanowej na drogę Skała –Słomniki. Sześćdziesiąt lat temu , to była Aleja! Dla nas – wówczas dzieci- dzieci było to olbrzymie przeżycie , bo tamtędy chodziło się do sklepu lub do kościoła w Minodze. Piotr Niewiara był legionistą i „Kochał kasztanową Aleje i ułańską służbę” taki tytuł nosiła też kilkuodcinkowa opowieść drukowana w lokalnej „Kronice” o jego zagmatwanym życiu. Jego żona Emilia była siostrą mojej mamy.

Wracając do zdjęć. Zapewne pochodzą z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Są dodatkiem do szeroko opisanych przed laty losów Piotra Niewiary legionisty , mieszkańca Przybysławic. Tadziu Niewiara to syn Piotra. Chciałabym, by te fotografie wzbudziły wspomnienia wśród jeszcze żyjących, a dla młodego pokolenia stanowiły źródło z którego można czerpać wiedzę o tamtych czasach, tamtych ludziach, tamtych strojach, tamtych pejzażach …O naszej lokalnej przeszłości…

Barbara Szwajcowska

Zdjęcie tytułowe: Tadziu Niewiara / siedzi pierwszy z lewej/ oraz uczniowie szóstej klasy SP w Minodze 1960 r

  1. Małgorzata i Ignacy Niewiarowie . Po lewej stronie syn Piotr, ułan po prawej syn Władysław. Rok ok. 1920

  2. Tadziu Niewiara/ 1947-1982/ oraz ksiądz Proboszcz po uroczystości Pierwszej Komunii Św. – Minoga 1959 r

  3. Tadziu Niewiara oraz kuzynostwo Włodziu i Czesia Niewiarowie w dniu uroczystości Pierwszej Komunii Św. –Minoga 1959 


Comments are closed.