czyste powietrze intro

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W DOMU KULTURY

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY
W DOMU KULTURY

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY OTWARTY W DOMU KULTURY

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Informujemy, że w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, ul. Boh. Września 42, 32-043 Skała,  uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest w dni robocze: we wtorek w godzinach od 15.00 do 20.00 oraz w czwartek od 15.00 do 20.00 ( Budynek Domu Kultury, Skała, ul. Boh. Września 42,I piętro).

Z punktu będą mogli skorzystać mieszkańcy Gminy Skała, po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Skała, tel. 12 3891229 wew. 120 .

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Skała  aplikowanie o dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  a Gminą Skała.

W zakresie działania Punktu Konsultacyjno –Informacyjnego jest m.in.:
– udzielanie informacji o Programie „Czyste Powietrze”,
– wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków  o dofinansowanie w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w Programie „Czyste Powietrze” ( pomoc wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie),
– pomoc wnioskodawcom przy  rozliczaniu  przyznanego dofinansowania  w tym przy poprawnym  wypełnianiu wniosku o płatność .

Comments are closed.