zdj. tytulowe

SENIORZY W PROGRAMIE MGOPS

SENIORZY W PROGRAMIE MGOPS

Aktywne seniorki w programie „Zdrowy i Aktywny Senior”.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale dba o podnoszenie jakości

 życia seniorów w gminie Skała. Fundusze na rozwój Pomocy Społecznej

 pozyskane od Wojewody Małopolskiego umożliwiły nie tylko podniesienie, 

jakości działalności Ośrodka w wielu dziedzinach, ale również na wsparcie

 projektów socjalnych, z których jeden to „Zdrowy i Aktywny Senior”. 

Według informacji MGOPS w Skale:

Głównym celem realizacji projektu „Zdrowy i Aktywny Senior” jest wydłużenie samodzielności życiowej 

25 seniorów oraz podniesienie, jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości  i wiedzy 

 na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia poprzez:

– organizacje czasu wolnego

– dbanie o udział osób starszych w kulturze

– aktywizacje społeczną tj. integrację Seniorów

– dbanie o zdrowie i sprawny umysł Seniorów

– rozwijanie nowych zainteresowań

– naukę aktywnego spędzania czasu

– pokonywanie własnych barier i słabości

– zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności

– podniesienie poczucia bezpieczeństwa

– pogłębienie wiedzy na temat dbania o siebie

– pogłębienie wiedzy na temat aktywnego i zdrowego stylu życia

 

Od m-ca maja w Domu Kultury w Skale przy ul. Bohaterów Września 42, dwanaście seniorek może liczyć 

na terapię ruchem, czyli „pogłębianie wiedzy na temat aktywnego i zdrowego stylu życia”.

 Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Informacje za : www.skala.naszops.pl

Rozpoczęcie realizacji projektu „Zdrowy i aktywny Senior”

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale realizuje projekt socjalny pt. „Zdrowy i aktywny Senior”.

Projekt adresowany jest do Seniorów, tj. osób starszych po 60- tym roku życia z terenu Miasta i Gminy Skała. Celem realizacji projektu jest wydłużenie samodzielności życiowej Seniorów oraz podniesienie jakości ich życia poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zdrowego stylu życia i ochrony zdrowia. W ramach ww. projektu w dniu 28 maja 2021 roku w Klubie Seniora Grota w Skale odbyły się pierwsze zajęcia pt. „Zdrowy kręgosłup”.

Celem programu ćwiczeń jest przede wszystkim poprawa sprawności funkcjonalnej Seniorów, czyli taki dobór ćwiczeń, by łatwiej im było wchodzić po schodach, wstawać z krzesła czy rozwieszać pranie. Treningi będą łączyć w sobie wiele sprawdzonych i bezpiecznych metod treningowych i rehabilitacyjnych. Celem ćwiczeń będzie zarówno wzmocnienie jak    i poprawa elastyczności mięśni kręgosłupa i całego ciała. Aby treningi były zróżnicowane i atrakcyjne dla ćwiczących, zakłada się wykorzystanie sprzętu typu piłki, elastyczne gumy  i rollery. Wszystkie te elementy mają sprawić, by seniorzy stali się silniejsi, sprawniejsi, a ich ruchy bardziej skoordynowane. Zajęcia będą trwały 60 minut i będą prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę z częstotliwością raz w miesiącu. Każde spotkanie z Seniorami będzie składało się z trzech części: delikatnej rozgrzewki, właściwego treningu i ćwiczeń rozluźniających i wyciszających organizm po wysiłku. Zależy nam, by ćwiczenia miały charakter terapeutyczny nie tylko w kwestii zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Każdy trening to dla seniora szansa na wyjście z domu, spotkanie z rówieśnikami i wymianę doświadczeń. Zadbamy o to, by poza funkcjonalnym wymiarem ćwiczeń, zapewnić Seniorom miłą i przyjemną atmosferę.

Comments are closed.