IMG_1132

SKALSCY SENIORZY W OPRS!

SKALSCY SENIORZY W OPRS!

Skalscy seniorzy mają reprezentację w Ogólnopolskim Porozumieniu…

– Każde środowisko senioralne ma swoje indywidualne potrzeby i powinno mieć swój głos w dyskusji nad kształtowaniem rozwiązań dla seniorów / – / aby każda gmina posiadała grono faktycznych reprezentantów lokalnych środowisk senioralnych – jakże ważne to słowa, które w 2018 r wypowiedział Marian Antoni Krzewiński z OPRS. Był to rok, w którym odbył się już II Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Krakowie. Inauguracja działalności miała miejsce w 2015 roku. Wtedy też miało miejsce pierwsze spotkanie kongresowe. Od początku OPoWRS przewodniczy Barbara Szafraniec i wraz członkami Zarządu – nie tylko w siedzibie Zarządu OPoWRS w Krakowie – z doskonałym skutkiem, „pilotuje” wszelkie sprawy dotyczące społeczności senioralnej. Tam właśnie skalska nowopowstała Rada Seniorów skierowała swoje pierwsze kroki. Bo gdzie jak nie tam! skoro przewodnicząca „ma doświadczenie w sposobie rozwiazywania problemów ludzi starszych i 

w swych wypowiedziach jest przekonana, że rady mogą się wymieniać doświadczeniami i pomysłami, a także wpływać na kształt ogólnopolskiej polityki senioralnej / – / każdy samorząd sam tworzy tę politykę, zależnie od swoich potrzeb, ale są problemy, takie jak geriatria, leczenie czy edukacja, które są wspólne dla seniorów z całej Polski … OPoWRS zarejestrowane od 25.10.2019 r jako Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów nadal kontynuuje wytyczone cele działania. Po krótkim rysie historii OPRS, krótka informacja o skalskim członkostwie.

Rok 2020 był nieprzychylny do realizacji planów Senioralnej Rady Miejskiej w Skale. Po odbytym w styczniu Posiedzeniu członków Rady i podjęciu – między innymi – decyzji o przystąpieniu do Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów, termin podpisania porozumienia przesuwał się z miesiąca na miesiąc. Kwarantanny związane z pandemią koronawirusa nie zezwalały na organizowanie spotkań zwłaszcza senioralnych. A takowe byłoby znaczące ze względu na możliwość dyskusji bądź określenia obszaru współpracy. Nadzieja pojawiła się koło m-ca sierpnia, gdzie na kolejnym Posiedzeniu Rady, radni wyrazili nadzieję, iż realizacja na pewno dokona się do końca 2020 r. Barbara Szwajcowska przew. SRM nadal miała czuwać nad pozytywnym wynikiem uzgodnień. Nie udawało się niestety dopełnić owego obowiązku. Druga połowa roku postawiła nie tylko przed seniorami konieczność sprostania nowym wyzwaniom, związanym z przeniesieniem dotychczasowych sposobów komunikacji do przestrzeni internetowej. Trzeba było odnaleźć się w nowych warunkach. Z końcem listopada br. dotarła do Skały wiadomość o Ogólnopolskim Kongresie Rad Seniorów organizowanym przez OPRS, oczywiście on-line, gdyż nadal wszystko ulegało weryfikacji przez światową pandemię. SRM ze Skały zgłosiła w nim swój udział. W Kongresie udział wzięła Barbara Szwajcowska, która nieco wcześniej wypełniła zobowiązanie skalskiej Rady – uzgodniła on-line i podpisała w dniu 07.12.2020 r „Deklaracje przystąpienia do OPRS”. Udało się! Serdeczne słowa przew. Zarządu OPRS Barbary Szafraniec : „Witajcie na pokładzie … jesteście pełnoprawnym członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów …cieszę się z waszej obecności…” utwierdziły w przekonaniu ,że jesteśmy gotowi do współdziałania w podstawowych założeniach „POROZUMIENIA”. bs


Comments are closed.