o_1471598145wfosigw 660x220 760x383 1

SPOTKANIE INFORMACYJNE – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

SPOTKANIE INFORMACYJNE –
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

SPOTKANIE
INFORMACYJNE


PROGRAM
“CZYSTE POWIETRZE”


Burmistrz
Miasta i Gminy Skała

serdecznie
zaprasza
Mieszkańców
Gminy
 

na spotkanie
informacyjne dotyczące
Programu
„Czyste Powietrze”

w
ramach

 funkcjonującego w Gminie punktu konsultacyjno –
informacyjnego.

Na
spotkaniu zostaną omówione założenia programu, zagadnienia
dotyczące 

zakresu wsparcia, rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących
się do dofinansowania, 

wysokości udzielanych dotacji, sprawy
związane z wypełnianiem i składaniem 

wniosków o dofinansowanie i
rozliczeniem przyznanego dofinansowania.

Spotkanie
odbędzie się dnia 


12
sierpnia 2021r. o godzinie 18:15


w
Hali
Sportowej
ul.
Ks. Połetka 34 w Skale.

Urząd Miasta i Gminy Skała

ul. Rynek 29, 32-043 Skała

Comments are closed.