watercolour 4791614_1280

SPRAWOZDANIE SENIORALNEJ RADY MIEJSKIEJ W SKALE ZA ROK 2023

SPRAWOZDANIE SENIORALNEJ RADY MIEJSKIEJ
W SKALE 2023

Konspekt sprawozdania
Senioralnej Rady Miejskiej w Skale , 2023 rok.

Podsumowanie
działalności Senioralnej Rady Miejskiej w Skale za rok 2023 zawiera szczegółową
analizę i  przebieg inicjatyw, wydarzeń,
spotkań, szkoleń, imprez kulturalnych skierowanych do seniorów miasta i gminy
Skała . Mogły być realizowane dzięki przychylności lokalnych władz , dzięki
dobrej współpracy z Domem Kultury – CKSiR , z kierownictwem MGOPS w Skale ,
niewątpliwie też dzięki zacieśnieniu współpracy z Urzędem Marszałkowskim / zwiększenie
dostępności seniorów gminy do atrakcji kulturalnych Krakowa/ oraz władzami
Starostwa Powiatowego i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Znaczące w tym wszystkim było otwarcie się coraz
większej liczby seniorów naszej gminy na propozycje dotyczące udziału w
skierowanych ofertach !!!

Codzienność zależy od nas samych !

Ku inspiracji znacznie szerszego grona
mieszkańców przedstawiam poniżej zarys działań z 2023 r …wybierajcie ,
zachęcajcie , motywujcie wokół , zapraszamy! … razem będziemy „Oswajać
starość!”

 

1.Na początku roku pracę
zazwyczaj zaczyna się od planów. W styczniu zaplanowaliśmy pierwsze w tym roku
posiedzenie Senioralnej Rady. Uznaliśmy , że ponowimy zaproszenie do
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miejskiej , bo czas upływa, a my nawet się
nie znamy. W zaproszeniu zaznaczyliśmy że „W programie naszego spotkania
jest podsumowanie działalności Rady Senioralnej w 2022 roku , chcielibyśmy też zainteresować
/-/ młodzież sprawami seniorów naszej miejsko-gminnej społeczności. /-/
chcielibyśmy zapytać   czy miasto i gmina
to dobre miejsce do godnego starzenia się … jak oceniacie obecną sytuację ludzi
starszych…i dowiedzieć się czy chcą zaproponować jakieś pomysły , rozwiązania
czy inicjatywy, które i nam ludziom starszym przypadną do gustu…zaznaczyliśmy
iż mamy nadzieję, że wypracujemy stanowisko wzajemnego dialogu” . 
Niestety przedstawiciele MRM nie pojawili
się na spotkaniu.

2. W uroczystościach 160 rocznicy Powstania
Styczniowego w Ojcowie 21 stycznia 2023 r
, Senioralną Radę Miejską reprezentowała
Barbara Szwajcowska.  Informację prasową
o wydarzeniu  pt. „By hołd bohaterom
nieść…” przekazała do publikacji w lokalnej Kronice Miasta i Gminy Skała.

 

                                                  

 

                                                    
–  2  –

3.W miesiącu
lutym
odbyło się
posiedzenie Senioralnej Rady Miejskiej
. W porządku obrad
podjęto dyskusję oraz sformułowano kolejną Inicjatywę Senioralną. Poniżej
urywek: Senioralna Inicjatywa Lokalna której celem jest poprawa warunków
funkcjonowania lokalnej społeczności miasta.

Projekt lokalny :  Zadbajmy 
o estetykę terenu publicznego!

Zwracamy się z
wnioskiem do Rady Miejskiej w Skale o podjęcie stosownych działań / uchwały /
dotyczących:                                                                                                              
1.  zaopatrzenia miasta w
pojemniki na psie odchody ,                                                             
2.  dystrybucji i dostępności  woreczków 
do zbierania  odchodów                                                          
3.  edukacji w postaci tabliczek
ostrzegających i wyjaśniających obowiązki właściciela psa  …  

Realizację
poddajemy pod ocenę czytających.

4. 27 lutego 2023 roku Senioralna Rada Miejska / Barbara Szwajcowska/przedstawiła  na spotkaniu przedstawicieli gminnych klubów
Seniora w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale program – ofertę ,którą Rada
Senioralna chce zaproponować seniorom w 2023 r. Oczywiście licząc na bardzo
dobrą współpracę z Domem Kultury!

5. Już na początku
m-ca marca
po dokładnych ustaleniach w
sprawie uruchomienia w 2023 roku w Domu Kultury w Skale ćwiczeń “Zdrowy
kręgosłup “ustalono roczny harmonogram oraz regulamin. Informacje zostały
przekazane do Klubów Seniora oraz do mieszkańców za pomocą plakatów. Zgodnie z
regulaminem, odpłatność za każdy m-c ćwiczeń ustalona została w wysokości  10 zł .

6. 09 marca 2023 roku
dwóch przedstawicieli SRM : Barbara Szwajcowska oraz Edward Mazik
wzięło udział w  I
spotkaniu konsultacyjnym „SREBRNA MAŁOPOLSKA 2030” organizowanym przez
Departament Rozwoju Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w
Krakowie

“Srebrna Małopolska
2030” strategiczny program obejmujący ciekawe propozycje działań na rzecz osób
starszych
. Już opracowany i opublikowany
na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

 

                                                        
–  3  –

7. Współpracujemy ze Społecznością Szkoły Podstawowej w Minodze z
dobrymi efektami.
Seniorzy chętnie uczestniczą w spotkaniach i uroczystościach
organizowanych   w szkołach. To
szczególny sposób integracji z uczniami oraz możliwość uczestniczenia w ważnych
wydarzeniach, które też dają efekt edukacyjny nawet dla najstarszej części
naszej społeczności.

W
czasie  oczekiwania na  Święta 
Wielkanocne 2023- 
zaproponowaliśmy seniorom / przyłączając się do zaproszeń od Dyrekcji SP
w Minodze – plakaty również były wywieszone w mieście/  udział
 dn. 24 marca w Koncercie Pieśni Wielkopostnych, który
odbywał się w SP w Minodze pod Honorowym Patronatem Krzysztofa Wójtowicza –
Burmistrza Miasta. W koncercie wystąpił członek Senioralnej Rady Miejskiej w
Skale – Edward Mazik, znany nie tylko z pasji śpiewania, ale również z
różnorodnych prac na rzecz środowiska lokalnych seniorów.

 

8. Wspieramy działania na
rzecz ogólnopaństwowych uchwał kierowanych do Sejmu RP dotyczących seniorów.
W m-cu kwietniu
Senioralne Rady Miejskie z całej Polski otrzymały świeżutkie informacje! tym
razem o nowelizacji art.5 Ustawy o Samorządzie Gminnym, która  przeszła przez Sejm!

9. Zachęcając seniorów do  aktywności kulturalnej  zorganizowaliśmy w 2023 r kolejne „Caffe u
poetów”

 16 kwietnia 2023 roku w Domu Kultury odbyło się wyjątkowe i
niepowtarzalne poetyckie spotkanie. To już kolejne takie spotkanie z lokalną,
wysublimowaną poezją…
 
/-/
Swoje
utwory zaprezentowali: Witold Sas-Nowosielski, Jacek Krupa oraz Barbara
Szwajcowska. A w świat muzycznych barw i dźwięków wprowadził nas zespół
Gawędziarzy i Śpiewaków z Grębynic…

  

10 . Sprawozdanie z działalności SRM zostało władzom samorządowym naszej
gminy złożone 24 kwietnia 2023 r  n
a Komisji Oświaty  w
Urzędzie Gminy.                                                                                                                                 

Czas korespondencji z przew. Krystyną Pęczek był
również okazją do krótkiej wymiany informacji w sprawie pojawienia się wówczas
w Facebookowej dyskusji tematu Parku /inicjatywa seniorów / Podczas rozmowy
telefonicznej z Przewodniczącą  Komisji
Oświaty wyjaśniłam  stanowisko Rady
Seniorów co do inicjatywy utworzenia w Skale parku wraz z dokładną lokalizacją.

Podczas spotkania Komisji przedstawiłam
sprawozdanie , które oczywiście było dostępne dla wszystkich na stronie
internetowej cksir-skala.pl/seniorzy.

                                                      
  –  4  –

11. Senioralna Rada Miejska już na 2 maja 2023 r zainicjowała zwyczaj wywieszenia dużej flagi
na budynku Magistratu. To podkreślenie doniosłości  DNIA 
FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Pomysł Danuty Wilk – sekretarza Rady
zyskał dużą akceptację członków Rady, seniorów oraz władz.

 

12. W 2023 r Radne Senioralnej  Rady
Miejskiej włączyły się w integrację z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Wł.
Łokietka w Skale
od lat inicjowaną przez vice-przewodniczącą Klubu
Seniora Grota w Skale Urszulę Wilk.

 

13.
Na początku miesiąca maja zachęcaliśmy wszystkich , a zwłaszcza seniorów -przy
pomocy plakatu -do angażowania się w program Dni Skały 2023
  Zapraszamy nie tylko zaawansowanych „kijarzy”
ale i tych którzy dopiero zaczynają!!! Podczas Dni Gminy Skała 2023 odbywał  się :

VII
Przemarsz Nordic Walking  „Spalamy
kalorie, a nie śmieci”

Star
tustalono na  : 03 czerwca 2023 r  godz.10:00 
Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Ks.St.Połetka  .
Oczywiście w VII Przemarszu wzięliśmy udział!

14. W miesiącu czerwcu odbyło się posiedzenie Senioralnej
Rady Miejskiej

15. Interesujemy się  tym co planuje się w Małopolsce !  by przekazywać informacje seniorom…                                                                             
        
29 maja 2023 r Senioralna Rada Miejska została
zaproszona przez Małopolski Urząd
Wojewódzki w Krakowie, WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ,  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do
uczestnictwa w spotkaniu organizowanym przez Pełnomocnika Wojewody
Małopolskiego ds. Seniorów – Pana Jacka Kowalczyka. Spotkanie odbyło się w
Krakowie, przy ul. Basztowa 22.

16. W lipcu 2023 r
Senioralna Rada Miejska pochyliła się nad analizą zmian które wprowadzone
zostały
11 kwietnia nowelizacją ustaw ustrojowych: o samorządzie gminnym,
samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa z 9 marca 2023 roku (Dz.
U. poz. 572) weszły w życie. Ustawa zwiększała rolę rad seniorów w
funkcjonowaniu samorządów.

W dniu 31 sierpnia 2023 r Senioralna Rada Miejska
otrzymała z sekretariatu Urzędu Miasta : Uchwałę nr. LXV/717/23 Rady Miejskiej
w Skale z dnia 31 sierpnia 2023 r w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w
Skale w sprawie powołania Senioralnej Rady Miejskiej oraz nadania jej statutu.

W uchwale określono 
z czego może korzystać Rada Seniorów w gminie Skała.

                                                       

                                                      
–  5  –

17. Staramy się , by zapewnić seniorom szkolenie o bieżących
przepisach bezpieczeństwo drogowego .

Zainicjowane spotkanie członków Klubu Seniora ze
Smardzowic z policjantami  Komisariatu
Policji w Skale w związku z rozpoczynającym się tamże szkoleniem Nordic
Walking  miało właśnie takie zadanie…                            Wspólna
aktywność po różnych terenach, drogach i ulicach wymaga znajomości podstaw
kodeksu drogowego. /-/ Seniorzy z dużym zainteresowaniem słuchali asp.
Bartłomieja Gacha oraz st. post. Mateusza Słabońskiego którzy podczas krótkiego
szkolenia zwrócili uwagę na rzeczy najważniejsze dotyczące bezpieczeństwa w
wykorzystywaniu przestrzeni wiejskich…


18. 22 lipca 2023 r wyruszyliśmy śladami lokalnej historii ….do Ojcowa .

Senioralna Rada Miejska w Skale
oraz CKSiR w Skale zaprosiło seniorów i mieszkańców  na trzeci marsz Nordic Walking w projekcie                                                                                     
„Śladami lokalnej historii”  Ojców.
Uczestnicy  wyruszyli ze skalskiego
rynku w dniu 22 lipca br., by dotykać 
przeszłości i szukać śladów teraźniejszości wybitnego polskiego  kompozytora i pianisty epoki romantyzmu –
Fryderyka Chopina , który 193 lata temu przeżył wielką przygodę  w Ojcowie. To kolejny ślad miejsc ciekawych
bądź związanych z przeszłością na mapie naszej gminy ,których poznanie podnosi
rangę naszej lokalnej historii.

Uczestnicy wzięli
udział w festiwalu muzycznym „Chopin w Ojcowie” organizowanym  przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa.
Między innymi wysłuchali prelekcji nt „Chopina wyprawy w naturę” wygłoszonej
przez Adama Wibrowskiego Prezesa Towarzystwa Chopinowskiego w Nohant oraz
wzięli udział w otwarciu w Ojcowie Aleja Gwiazd Muzycznych

19. Rok 2023 / sierpień/  pozwolił
na zacieśnienie współpracy z władzami Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie
. Początek z pewnością
dało aktywne włączenie się naszych przedstawicieli w budowanie polityki
senioralnej poprzez przyjęty przez władze województwa – „Program strategiczny
Srebrna małopolska 2030”. Otwarcie seniorów naszej gminy na propozycje
dotyczące zwiększenia dostępności seniorów do wielu atrakcji miasta Krakowa
zyskały dużą aprobatę.                                                                                                        
Wspólna aktywność „artystyczna” zrodziła się z potrzeby i
z ciekawości… my seniorzy bardzo lubimy spektakle teatralne, filmowe seanse,
widowiska również satyryczne i muzyczne , tylko tego typu oferta raczej
dostępna jest w dużych

                                                       
–  6  –

miastach. Kraków czasem zaprasza.
19 sierpnia skorzystaliśmy z oferty po raz pierwszy. 38 seniorów pojechało
bezpłatnie na widowisko „Wesele po krakowsku”. Oferta  przekonywała tytułem, propozycją w opisie,
potrzebą integracji , chęcią uczestniczenia w owym przedsięwzięciu i „ciekawością”
wszak wszystko miało się odbyć w Cricotece. 
Teatrze nieznanym, który wg informacji jest „ jednocześnie muzeum,
archiwum, galerią  i ośrodkiem  badań” . Dokładnie to  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
w Krakowie

3 października skorzystaliśmy z
kolejnej oferty. Oferta kulturalna Małopolski mająca na celu również  promocję polskiego dziedzictwa muzycznego w
postaci Musicalu „Kopernik” dotarła do Klubu Seniora w Smardzowicach. Liczna
grupa seniorów wzięła udział.      

20. W miesiącu wrześniu  odbyło się posiedzenie Senioralnej Rady
Miejskiej

21. Wrzesień 2023 to miesiąc w którym seniorzy z gminy Skała mogli  skorzystać z uroków gminnego święta
organizowanego- jesienną porą- w każdym roku przez władze miasta i Gminy Skała
. Gminne Senioralia to Święto
seniorów zaproszenia do udziału w nich zostały więc skierowane poprzez plakaty
i zaproszenia internetowe. Było nas dużo. Wysłuchaliśmy burmistrza Krzysztofa
Wójtowicza  dedykującego coroczne  swoje wystąpienie tylko  senioralnej części lokalnej społeczności. W
tym roku usłyszeliśmy o  kilku kierunkach
rozwoju polityki senioralnej na rok przyszły już rozumiejącej konieczność
współdziałania ze „srebrną gospodarką” … Usłyszeliśmy oczywiście również
serdeczne życzenia dla wszystkich starszych mieszkańców naszej gminy. Życzeń
popłynęło moc,  także z ust wszystkich
zaproszonych gości.

22. Wrzesień okazał się miesiącem realizacji zabiegów o
współpracę z MGOPS w Skale. Program socjalny „Po prostu żyć” wyjątkowo podobał
się Radzie Seniorów a seniorom również.                               
Każdy z nas ma cele i marzenia ale bez
wątpienia chcemy aby było to coś wyjątkowego. I było ! Dzięki przychylnym
decyzjom dyrektora Domu Kultury  mogliśmy
tam właśnie go realizować. W programie 
oczekiwane / rezerwowane u pani instruktor już w ubiegłym roku/
spotkania seniorów kochających taniec  w
ramach Małej Akademii Tańca. Zajęć bezpłatnych finansowane przez MGOPS w Skale,
których koordynacji w tym roku podjęła się Danuta Wilk sekretarz SRM.

23. 20 października 2023 r zapraszaliśmy seniorów na  druga część programu „Po prostu żyć” i
wspaniałe „Warsztaty Zielarskie”.
Warsztaty

                                                     
–  7  –

poprowadziła Aneta Pośnik z mężem. Na warsztatach
prelegenci wprowadzili słuchaczy w fascynujący świat ziół i ich leczniczych właściwości. Każdy z uczestników dostał
bezpłatne sadzonki ziół do domowej zielarni.

24. Uczestniczyliśmy
z głosem środowiska seniorów w dyskusji dotyczącej udziału gminy Skała w Budżecie
Obywatelskim

Wrześniowe zapowiedzi burmistrza
Krzysztofa Wójtowicza dotyczące gminnej polityki senioralnej dały pierwsze
konkrety już za miesiąc . W m-cu październiku odbyło się spotkanie
przedstawicieli różnych środowisk senioralnych w Urzędzie Miasta by wypracować
propozycję działań skierowanych dla seniorów. Określono je wspólnym tytułem  „Małej Akademii Zdrowia Seniora” dzięki
niej odbędą się w gminie spotkania z lekarzami, warsztaty zdrowia, warsztaty
ruchowe , spotkania z ciekawymi specjalistami z zakresu żywienia i profilaktyki
zdrowia.                                                                                                                              7
edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zbierała pomysły do 31
października 2023 .                                                                                                                                                                                
Do 15 marca 2024 r zostanie opublikowana wstępna lista zadań przyjętych
w 7 edycji. Ostateczną listę poznamy na początku maja 2024 r.

Głosowanie zaplanowano od połowy
maja 24 do 14 czerwca 2024.

25. Trzecia część programu MGOPS „Po prostu żyć” to zorganizowane w Domu
Kultury w Skale Warsztaty Dietetyczne dla Seniorów

Pierwsza część warsztatów odbyła się 3 listopada 2023 r,    druga 24 listopada 2023 r . W ramach
warsztatów seniorzy wysłuchali wykładu pt. „Zdrowie na jesiennym talerzu –
przewodnik dla seniorów” , otrzymali zeszytowe wydanie tegoż tematu oraz
sporządzili własnoręcznie w Domu Kultury dietetyczne sałatki na bazie dyni oraz
deserowe przysmaki.

26. Jak co roku zaprosiliśmy mieszkańców do  „Śpiewania patriotycznych pieśni z seniorami”
które odbyło się w dniu 11 listopada 2023 r

Inicjatorem i
realizatorem patriotycznego projektu jest Danuta Wilk – seniorka, członek
Zarządu Senioralnej Rady Miejskiej w Skale. Serdecznie dziękujemy koleżance
zarówno za zorganizowanie spotkań przygotowawczych, za zaangażowanie Marcina
Wilka do akordeonowego akompaniamentu, ale również o scenariusz  spotkania w dniu 11 listopada 2019 r na
płycie skalskiego rynku. I mimo iż otrzymaliśmy od burmistrza nowiuteńkie
śpiewniki , trochę nam się śpiewanie nie udało przez opady deszczu w tym roku

                                                       
–  8  –                                                                     
27.  23 listopada 2023
r w Filharmonii Krakowskiej odbyła się
uroczysta gala plebiscytu „Poza Stereotypem- Seniorka i Senior Roku” . Gala
nie tylko była okazją do uczestnictwa w uroczystościach podczas których
wśród osób nominowanych znalazła się z gminy Skała -Barbara Szwajcowska, ale
również była okazją do bezpłatnego udziału w seniorów z naszej gminy w
koncercie ”Jesień z Kiepurą” co było przejawem kolejnej inicjatywy Samorządu
Woj. Małopolskiego skierowanej do Małopolskich seniorów. Z terenu gminy Skała w
spotkaniu udział wzięło ponad 36 uczestników.

28. 11 grudnia odbyło się czwarte , ostatnie w tym roku posiedzenie
Senioralnej Rady.

29. 20 grudnia  Marszałek Województwa
Łukasz Smółka  zaprosił 48 seniorów z
miasta i gminy Skała do Kina Kijów na wspólną, senioralną , przedświąteczną
projekcję filmu „Chłopi”.
Filmu zrealizowanego techniką
animacji malarskiej polegającej na ręcznym namalowaniu każdej z 80 tyś klatek
filmu , a następnie rejestracji jej obrazu przy pomocy aparatu  /-/ „Chłopi” to polski kandydat do Oskara.

30. Koniec roku to oczywiście czas przedświątecznych
spotkań opłatkowych 16 grudnia Barbara Szwajcowska reprezentując Senioralna
Radę Miejską wzięła udział w spotkaniu opłatkowym członków KS Grota, które
odbyło się w remizie OSP w Skale, a  18
grudnia w spotkaniu opłatkowym członków KS Senior+ w Barbarce, które odbyło się
w siedzibie klubu. 21 grudnia czterech członków Senioralnej Rady wzięło udział
w Uroczystej Sesji opłatkowo-noworocznej Miejskiej Rady w Skale.

Drodzy Państwo- kończąc rok 2023 warto dziękować
wszystkim którzy byli wspaniałymi partnerami Senioralnej Rady w  dążeniu do aktywizacji seniorów , do ich
edukacji , do przeciwdziałania ich osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu.
Cieszę się że spotykaliśmy ludzi wrażliwych na problemy starszego człowieka.                                                                                                         Rok
2023 dla Senioralnej Rady Miejskiej jest ostatnim rokiem działalności dla
lokalnej senioralnej części naszej społeczności. Postępujący stan starzenia się
społeczeństwa jest widoczny w naszej małej gminie. Pokazują to statystyki
.Dostrzegamy to wokół. Wiemy, że nasza przyszłość  zależeć będzie od władz, od decydentów w
zakresie polityki i finansów, oni wskażą 
w którym kierunku podąży „Srebrna gospodarka” . Myślę jednak, że sami seniorzy
muszą zadbać o głos w tej dyskusji , głos który będzie usłyszany i zapewni
wpływ na wiele oczekiwań, starań i propozycji seniorów.                                                                 Barbara
Szwajcowska Przewodnicząca Senioralnej Rady w Skale

   

                                                                                         

Comments are closed.