sprawozdanie

SPRAWOZDANIE SENIORALNEJ RADY MIEJSKIEJ

SPRAWOZDANIE SENIORALNEJ RADY MIEJSKIEJ

SENIORALNA RADA MIEJSKA w Skale

Kadencja 2019-2023

Sprawozdanie z działalności w 2022 r

W trudnych czasach przyszło prowadzić działalność Senioralnej Radzie Miejskiej w Skale. Gdy lokalna władza podejmowała w 2019 r decyzję o powołaniu pierwszej Rady Seniorów miała nadzieję, że w dobrych warunkach uda się wspólnie, w ciągu trwającej kadencji dotknąć nieco mocniej tematu lokalnej srebrnej gospodarki. Lata okrutnej izolacji pandemicznej, niepewność, strach, mnogość zmian w postępowaniach związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, niszcząca inflacja, ubożenie społeczeństwa i samorządów… to wszystko, z czym spotkaliśmy się, na co dzień, również w małym mieście Skale i małej gminie. I tak bardzo chciałoby się doradzić, pokazać czego brakuje, wnioskować, zmieniać na lepsze … obecnie trudno o wspólne zrozumienie „rosnącego problemu” starzejącego się społeczeństwa, bo problemy mnożą się we wszystkich dziedzinach lokalnego gospodarowania, zwłaszcza finansowego.

Aby dowiedzieć się gdzie Senioralna Rada Miejska była obecna, do czego udało się seniorów zaprosić oczywiście nieodpłatnie / Rada nie dysponuje żadnymi finansami/ i jak została oceniona na zakończenie / zewnętrznie /zapraszam do lektury skrótu sprawozdania za 2022 rok.

Rok rozpoczynał się bez większych działań w zakresie aktywności seniorów w gminie Skała. Czas zimy, uzgadnianie planów działania, przerwa świąteczna poświęcone zostały na różne inne prace. Senioralna Rada Miejska funkcjonowała od początku roku. Dyżury odbywały się w każdą pierwszą środę miesiąca w Urzędzie Miasta. Dokonywano także wymiany informacji w zakresie ogólnopolskich działań w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych, celem scalenia i ujednolicenia przepisów dotyczących polityki senioralnej przez Delegaturę Warmińsko-Mazurska „Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Czas początku roku sprzyjał także opracowywaniu planów działania, sposobów realizacji niektórych inicjatyw oraz poszukiwaniu wsparcia dla propozycji realizacji programów czy inicjatyw seniorów w ciągu roku. Na początku miesiąca lutego skierowałam „zaproszenia do współpracy „ do Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do Stowarzyszenia Piękne Anioły i do Pani Poseł na Sejm RP Elżbiety Dudy. Nie były to jednobrzmiące teksty, ale każdy tłumaczył potrzebę wsparcia seniorów…

14 marca 2023 roku zostało zwołane Posiedzenie SRM / I kw.2022 roku /, odbyło się w Sali obrad UMiG w Skale. Realizacja porządku obrad pozwoliła na zaakceptowanie przez radnych –seniorów kolejnej inicjatywy senioralnej, która została skierowana do Burmistrza Miasta przez Dziennik Podawczy Urzędu.

– 2 –

Senioralna Inicjatywa Lokalna

której celem jest poprawa warunków funkcjonowania społeczności senioralnej.

Projekt lokalny: Rozszerzenie statusu Partnera w programie Ogólnopolska Karta Seniora w gminie Skała

Uzasadnienie. We wrześniu 2021 r dołączyliśmy do Programu Ogólnopolska Karta Seniora i otrzymaliśmy certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom. Celem tego programu jest „aktywizacja oraz edukacja” seniorów. Seniorzy są odbiorcami szerokiej oferty dotyczącej zdrowia, kultury czy turystyki i dużo chętniej korzystają z usług bądź produktów firm posiadających certyfikat Partnera w programie. Chętniej tzn. więcej, a „więcej” z pewnością rekompensuje udzielony seniorowi rabat i daje jeszcze satysfakcjonujący dodatkowy kapitał. Chętniej, to znaczy również systematycznie, seniorzy na stałe zostają klientami. Chętniej, to znaczy również, że seniorzy promują placówkę, dają jej dobry wizerunek, polecają…

Partnerzy poprawiają standard życia seniorów poprzez oferowane ulgi i zniżki a także zgodnie z regulaminem programu / wybrane paragrafy/: 3.1.Partnerem „Ogólnopolskiej Karty Seniora” może zostać każdy podmiot (organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo), które przygotuje specjalną lub dostosuje już istniejącą ofertę dla Seniorów. Oferta ta może dotyczyć: – zniżek na usługi / produkty, – bezpłatnych wejść / usług na wybrane produkty / usługi, – innych promocji.

3.5.Każdy Partner “Ogólnopolskiej Karty Seniora” otrzymuje od Organizatora specjalny certyfikat i naklejkę informującą o honorowaniu “Ogólnopolskiej Karty Seniora” i uczestniczeniu w Programie. Partner jest zobowiązany do umieszczenia tej informacji w widocznym miejscu w siedzibie Partnera oraz na stronie internetowej.

3.6.Partner może także posługiwać się w swoich materiałach promocyjnych logotypem „Ogólnopolskiej Karty Seniora” i / lub logotypem „Głosu Seniora

Biorąc pod uwagę wyszczególnione powyżej niektóre obopólne korzyści, proponujemy, aby zaprosić do Partnerstwa w programie:

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale w ramach zachęty seniorów do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i kulturalnych / np. z 10 % rabatu na bilety wstępu na Halę Sportową i 50 % rabatu na dowolne zajęcia w Domu Kultury/

Przychodnie, Zakłady i Ośrodki Opieki Zdrowotnej w ramach dbałości o poprawę, jakości życia seniorów poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg i rabatów oferowanych na zabiegi i rehabilitację

Ojcowski Park Narodowy – z prośbą o umożliwienie seniorowi na krótki spacer w centrum Ojcowa poprzez bezpłatną jedną godzinę postoju samochodem na parkingu w Ojcowie

Przychodnie Weterynaryjne w ramach pomocy posiadaczom zwierząt wspierających seniora w samotności – 20 % ulgi na usługi weterynaryjne świadczone w przychodni.

Senioralna Rada Miejska, Skała dn.14 marzec 2022 roku

– 3 –

Marzec okazał się również miesiącem, w którym poszukaliśmy „ Czasu na kulturę…

22 marca 2022 roku Senioralna Rada Miejska zaproponowała spotkania w Domu Kultury w Skale pt ”Caffe u poetów”. W ramach zaproszenia do mieszkańców został opracowany i wywieszony na tablicach ogłoszeń plakat a w relacji w lokalnej Kronice czytaliśmy wiele ciepłych i pochwalnych słów dla organizatorów, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że warto takie spotkania organizować.

W miesiącu marcu Senioralna Rada Miejska na prośbę Stowarzyszenia Manko włączyła się w propagowanie Kina dla Seniorów w Krakowie przy al. Zygmunta Krasińskiego 34 – Kina Kijów. Informacja została przekazana seniorom zamieszkującym miasto i gminę Skała

W miesiącu kwietniu włączyła się natomiast w promocję Europejskiej Karty Seniora Jest ona nadal w zasięgu mieszkańców gminy Skała! Skalscy seniorzy mogą wyrobić ją w ramach programu „Gmina przyjazna Seniorom”, dzięki podjętej w 2021 r współpracy Gminy Skała ze Stowarzyszeniem MANKO –Głos Seniora. Program Europejska Karta Seniora …Obecnie Europejska Karta Seniora uprawnia do zniżek na terenie państw partnerskich: Turcji, Bułgarii, Słowenii i Włoch. Są to oczywiście firmy i instytucje z zakresu: kultury, zdrowia jak np. sanatoria, uzdrowiska, przychodnie itp. Europejską Kartę Seniora uzyskasz samodzielnie korzystając z „Formularza zgłoszeniowego” publikowanego na stronie www.glosseniora.pl. Po wydrukowaniu formularza, wypełnieniu, w zaadresowanej kopercie wyślij go na adres: 31-953 Kraków, Oś Urocze 12

Europejską Kartę Seniora pomoże uzyskać Skalska Senioralna Rada Miejska podczas dyżurów w Urzędzie Miasta /I Piętro, sala konferencyjna/ w każdą pierwszą środę miesiąca, w godz.10: 00 -11: 00. Zapraszamy! Barbara Szwajcowska

 W dniu 25 kwietnia złożyłam sprawozdanie z działanosci SRM w Skale za 2022 r na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Skale. W 2021 roku ze względu na zamkniecie Urzędu w czasie pandemii koronawirusa sprawozdanie za 2020 r z działalności Senioralnej Rady Miejskiej przekazane było on-line.

W czasie spotkania w kwietniu 22 r przew. Komisji Krystyna Pęczek wyjaśniła, iż zaprasza do dzielenia się z Komisją sprawami czy problemami społeczności senioralnej, również pisemnymi wnioskami, postara się, by po ich rozpatrzeniu na spotkaniu udzielona została pisemna odpowiedź.

Przew. Komisji interesowała również sprawa lokalizacji działki, którą w Inicjatywie SRM zaproponowano na park „Goplana drewniana”.

Po zakończeniu prezentacji przewodnicząca przekazała podziękowania.

– 4 –

29 kwietnia w Krakowie odbyło się Seminarium dla NGO promujące Społeczną Aktywizację Seniorów. Relacja z wydarzenia została opublikowana na www.cksir-skala.pl/seniorzy. Skalska Radę Seniorów reprezentowała Barbara Szwajcowska

Po szkoleniu postarałam się być dobrym ambasadorem kampanii „Stop manipulacji, nie daj się oszukać!” na terenie miasta i gminy Skała. Przywiezione dokładnie opracowane materiały docierały do seniorów z nadzieję, by stać się bardziej wyczulonym na niepokojące zjawiska. Koniecznie należy zrozumieć znaczenie mechanizmów: spoofingu, phishingu, smishingu, vishingu oraz poznać rodzaje oszustw „na telefon zza granicy”, „na blika”, „na spadek”, na „amerykańskiego żołnierza”, „nieistniejącego pieska”, „na elektryka”, „na fotowoltaikę” i wiele innych. Konferencja dostarczyła również wiele ciekawych wyników z sondaży o seniorach. Niebawem będą dostępne w naszej zakładce. To bardzo ciekawa analiza naszych zachowań, przykładowo przytoczę: na pytanie czy miał pan/ pani styczność z oszustwem przez Internet? aż 50 % seniorów odpowiedziało, że tak… niestety na pytanie czy pan/pani chce się angażować w zorganizowane działania oferowane dla seniorów / w tym edukacja ostrzegająca/ – tylko około 50% seniorów odpowiedziało, że „tak”. No cóż, zróbmy wszystko w naszym senioralnym środowisku, edukujmy się, angażujmy znajomych, zachwalajmy aktywność… będzie się nam żyło lepiej! – napisałam w informacji internetowej do seniorów. barbara szwajcowska

Miesiąc Maj przynosił nieco lepsze wieści dotyczące zniesienia zakazów w związku z pandemią Cowidową oraz dawał optymizm, słońce, lepszy nastrój …Rozpoczął się majowymi świętami, w których seniorzy mogli uczestniczyć w lokalnych uroczystościach patriotycznych, spędzać czas rodzinnie i na grillowych piknikach …nie zapominając oczywiście o święcie „Biało –Czerwonej”. Jeżeli my nauczymy najmłodszych jak należy dbać o flagę państwową, pozostanie to w ich pamięci na zawsze, bo to dobry przykład daje siłę…

5 Maja 2022 r w ramach współpracy Senioralnej Rady oraz CKSiR ruszył program „Zdrowy Kręgosłup” …dyr. CKSiR Cezary Bajm ogłosił start spotkań treningowych w Domu Kultury w Skale i powitał na pierwszym spotkaniu instruktorkę Natalię Bizoń oraz 17 uczestniczek ćwiczeń. Uczestniczek, które podczas kilkumiesięcznej przerwy przekonały się, że nie ma to jak ćwiczenia grupowe.

Dobra współpraca Senioralnej Rady z MGOPS w Skale zaowocowała w m-cu maju zaangażowaniem seniorek do programu „Korpus Wsparcia Seniorów- opaski bezpieczeństwa”. W pierwszej kolejności wykonane zostało zdjęcie na plakat, dzięki temu lokalni seniorzy stali się twarzą kampanii. Rada Senioralna wsparła również akcję informacyjną zwłaszcza seniorów 65+ mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, w zakresie możliwości skorzystania z usługi „opaski bezpieczeństwa

– 5 –

Członkowie Rady Senioralnej wzięli udział w VI marszu Nordic Walking „Spalamy kalorie, nie spalamy śmieci”

4 czerwca 2022 roku seniorzy -wpisując się w sobotni blok rywalizacji sportowych organizowanych podczas Dni Gminy Skała 2022 –wzięli udział w VI marszu Nordic Walking „Spalamy kalorie, nie spalamy śmieci”. Do udziału w marszu zapisało się w klubie Seniora GROTA dużo chętnych. Niestety brzydka pogoda rankiem w sobotę, padający deszcz spowodował, iż ma starcie zjawiło się jedynie 11 seniorów. …W miesiącu czerwcu 2022 zagrały także Orkiestry… XIX Festiwal Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale zmobilizował członków Rady do uczestnictwa w kibicowaniu najlepszym występom w owych widowiskowych pokazach odbywających się w mieście raz w roku.

18 LIPCA ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE Senioralnej Rady Miejskiej. Omówiono bieżące problemy związane z planowanymi inicjatywami senioralnymi oraz – za zgodą radnych-seniorów- udzielono rekomendacji dla Stowarzyszenia Manko do wzięcia udziału w konkursie „Kryształy Soli”.

Wakacje były czasem mniej zdyscyplinowanym w działalności senioralnej. Bardziej w okresie miesięcy wakacyjnych seniorzy korzystają ze wspólnego odpoczynku z rodziną bądź indywidualnych letnich wyjazdów. Rada Seniorów życząc wszystkim udanych wakacji nie zapominała o publikowaniu informacji w internetowych cyklach „ Dobre Rady na kulinarne sukcesy” czy „Skarby z senioralnej spiżarni”. Mam nadzieję, że seniorzy skorzystali!

We wrześniu powróciliśmy do wytężonej pracy. Regularnie ruszyły w Domu Kultury ćwiczenia w programie „Zdrowy Kręgosłup”.

9 września 2022 roku z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego przyjaciela, wiceprzewodniczącego Senioralnej Rady Miejskiej w Skale ś. p. Zdzisława Mularczyka wspólnie przez trzy lata doświadczaliśmy Jego życzliwej pomocy w sprawach seniorów. Pożegnaliśmy ś.p. Zdzisława w ostatniej drodze na skalskim Cmentarzu parafialnym.

16 września 2022 r odbyło się w Sali Koła Gospodyń Wiejskich w budynku / dawnej szkoły/ później biblioteki w Smardzowicach spotkanie mieszkańców zainteresowanych utworzeniem Klubu Seniora. Senioralna Rada Miejska w Skale zainteresowana szczególnie tworzeniem klubów Seniora w miejscowościach gminnych nie mogła nie uczestniczyć w spotkaniu. Wzięła w nim udział Barbara Szwajcowska, a podczas wspólnej dyskusji uzasadniała konieczność powstawania Klubów- miejsc w sołectwie, blisko seniorów, by służyły aktywizacji, integracji, by były miejscem spotkań, edukacji i wymiany doświadczeń. Przed nowym Zarządem stanęło poważne zadanie określenia celów i zadań Klubu oraz podjęcie decyzji czy będzie on funkcjonował w strukturach CKSiR w Skale, czy w ramach rządowego programu Aktywni+, czyli w strukturach MGOPS. Rada Senioralna jest świadoma konieczności wspierania cennej inicjatywy senioralnej w Smardzowicach.

– 6 –

21 września 2022 r w Krakowskich Senioralniach wzięli udział: przewodnicząca SRM Barbara Szwajcowska i Józef Tokarski, jako przew. KS GROTA. W drugim dniu w całodniowych uroczystościach w Krakowie wzięło udział kilkunastu seniorów z gminy Skała.

26 września odbyło się w UMiG w Skale III posiedzenie Senioralnej Rady. Ważnym tematem spotkania były przygotowania do Senioraliów w Skale oraz do Patriotycznego śpiewania z seniorami w dniu 11 listopada. Podczas posiedzenia przedstawiłam seniorom zadania, które są do przeanalizowania i opisania do projektu Ogólnopolskiego Porozumienia Rad Seniorów pt. „ Badanie sytuacji seniorów i kondycji Rad po pandemii w latach 2020-2021 do projektu AKTYWNI + 2022”. Była to krótka forma informacji, gdyż nad wypełnianiem wielostronicowej analizy dopiero rozpoczęłam prace.

Równocześnie poinformowałam, że Rada Seniorów weźmie udział w konkursie ogłoszonym przez OPRS Kraków pt. „Liderzy aktywności Społecznej 60+” dofinansowanego ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+ na lata 2021-2025”. Opracowanie formularza zgłoszeniowego wymagało jednak dość dużej i dokładnej pracy, oczywiście zgodnej z załączonym regulaminem w związku z tym wykonywałam ją w domu. Po opracowaniu, poprosiłam p. Katarzynę Karlik pracownika UMiG w Skale o skan formularza z moim podpisem, a po otrzymaniu dokumentacji przesłałam ją do organizatora konkursu.

W sobotę, 15 października 2022 r odbyły się SENIORALIA – WIELKIE  ŚWIĘTO SENIORÓW Z GMINĄ SKAŁA! Senioralia to inicjatywa przygotowana przede wszystkim z myślą o potrzebach seniorów z Gminy Skała. Organizatorem było Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale. Tegoroczne Senioralia uroczyście otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz.Koncerty i występy artystyczne, porady zdrowotne, ciekawe prelekcje dotyczące kwestii zdrowotnych, konkursy, degustacje – to wybrane inicjatywy, w których wzięli udział seniorzy z terenu miasta i gminy Skała …Na uroczystościach pojawili się przedstawiciele Senioralnej Rady Miejskiej w Skale – z jej przewodniczącą Barbarą Szwajcowską.

 19 października 2022 roku godz.17: 00 do Klubu Seniora GROTA w Skale ul. Langiewicza 12 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprosił seniorów na warsztaty pierwszej pomocy! podczas warsztatów wykwalifikowani trenerzy dzielili się wiedzą w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także umiejętnościami wykonywania niektórych czynności, które w nagłym przypadku mogą uratować zdrowie, a nawet życie. Warsztaty realizowane w ramach Projektu  Socjalnego ‘’ Bezpieczny Senior w Gminie Skała”, który miał na celu  podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.

W m-cu październiku …W imieniu Stowarzyszenia MANKO-Głosu Seniora działającego Koordynatorem Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych na podstawie Rozporządzenia MZ z dnia 2.12.2021r.

– 7 –

Senioralna Rada Miejska w Skale wsparła  kampanię „Zażywaj leki bezpiecznie! BEZPŁATNY PRZEGLĄD LEKOWY 60+”, a tym samym wsparła propagowanie idei bezpłatnego pilotażowego przeglądu lekowego dla osób 60+ realizowanego w 75 aptekach w Polsce na podstawie Rozporządzenia MZ.

24 października Senioralną Radę Miejską zainteresowało zaproszenie do udziału w dyskusji nad Lokalną Strategią Działania Zwłaszcza Jak będzie wyglądała w takiej Strategii Działania polityka senioralna?

Początki dyskusji podczas spotkania skierowały się w stronę prac warsztatowych. Artykułowaliśmy atuty gminy i dotychczasowe osiągnięcia. Analizowaliśmy problemy prawie dla każdej grupy mieszkańców. Zestawienia dały obraz gminnej rzeczywistości. Taką zobaczyli przedstawiciele LGD „Nad Białą Przemszą” na pierwszym spotkaniu w gminie Skała. Wśród wielu propozycji, jakie „zapisano” dla najstarszej części naszej społeczności znalazły się: – powstanie miejskiego parku w Skale – usuwanie barier architektonicznych – usprawnienie komunikacji ze wszystkich gminnych miejscowości – ścieżki spacerowe, rowerowe, ławeczki dla odpoczynku- wybudowanie tężni- zakładanie w miejscowościach gminy klubów dziennego pobytu seniorów, by seniorzy mogli spotykać się w miejscu zamieszkania … Padła także propozycja zastanowienia się nad planowaniem przeznaczenia starego budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Skale przy ul. Langiewicza na taki „Budynek przyjaznego starzenia się”. Dobrze by było, gdyby znalazły tam miejsce zarówno klub dziennego pobytu seniorów jak i inne kluby / już są Warsztaty Terapii Zajęciowej „Leonardo” /, organizacje służące osobom starszym…

03 listopada 2022 r Rada Seniorów zaprosiła do nowego projektu „TAŃCZ z NAMI – SENIORAMI”

To był nie tylko tytuł listopadowego pro-senioralnego projektu, to również było zaproszenie dla seniorów dojrzałych wiekiem, by przełamali niepewność i coś zmienili w swoim stylu bycia. Taniec w grupie – a tego typu były to zajęcia – to nic trudnego. To same korzyści… forma terapii, usprawnianie stawów i koordynacji ruchów, to sposób na spalanie kalorii, na wzmocnienie organizmu …a przede wszystkim to świetna zabawa… Projekt finansowany był przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skale. Taneczne przedpołudnia swoją doskonałą opieką objęła Ada Wantuch, bardzo miła instruktorka tańca z Nowohuckiego Centrum Kultury.

11 listopada 2022 r, Święto Niepodległości , to czas dla „Niepodległej” …czas zadumy nad tym, co przemija i czas refleksji nad tym, co jest … Wydarzenia w mieście Skale zgromadziły wszystkich, dla których „wolność” „niepodległość” i pamięć o tych, którzy przeszło sto lat temu oddali coś najcenniejszego – życie – za Ojczyznę – nie jest obojętne.

Święto Niepodległości w Skale to również piękna, trwająca od 2019 r -inicjatywa Senioralnej Rady Miejskiej „Śpiewania pieśni patriotycznych z seniorami”. Pole organizacyjno-

– 8 –

pomysłowe, również tegorocznego spotkania oddaliśmy w ręce Danuty Wilk, która ćwiczyła śpiew z seniorami z Klubu Seniora GROTA, a sprawy organizacyjne w ręce CKSiR. Akompaniament instrumentalny zapewnił Marcin Wilk na akordeonie oraz Zbigniew Wożniak na saksofonie. My dojrzali już wiekiem mieszkańcy miasta i naszej gminy, ze Smardzowic, Szczodrkowic, Minogi, Sobiesęk, Skały… chętnie podjęliśmy się takiego „symbolicznego” przekazywania historii, o której wiele w słowach patriotycznych pieśni…

22 listopada odbyły się kolejne ważne dla seniorów warsztaty- Warsztaty samoobrony.

Dzięki wsparciu MGOPS w Skale możliwe było bezpłatne przeszkolenie seniorów z zasad samoobrony. Może to dopiero początek edukacji w tym kierunku, ale zawsze warto coś wiedzieć …

W Klubie Seniora GROTA gościł instruktor samoobrony Jan Szczepański, który przedstawił uczestnikom spotkania podstawowe techniki obrony w razie zagrożenia.

O polityce senioralnej naszego kraju przy udziale Rad Seniorów… Konwent i Kongres OPRS , OPoWRS zjednoczył liderów wielu środowisk na obradach w Krakowie 8 i 9 grudnia 2022 r

Obrady rzeczowe , merytoryczne, wskazujące pomysły i oceniajace dotychczasowe kierunki, pokazały jak bardzo jesteśmy zaiteresowani polityką prosenioralną w naszym kraju. Delegaci z 13 województw , przedstawiciele Sejmu i Senatu, władz centralnych i lokalnych woj. Małopolskiego stworzyli rzeczywiście wspaniałą atmosferę dwudniowych obrad – 8 i 9 grudnia 2022 r. Dzielić się swoimi dobrymi praktykami przyjechali przedstawiciele z 52 Rad Seniorów. Nie wszystkim udało się zaprezentować, pochwalić, ale była też możliwość spontanicznych wystąpień czy bardzo cennych wspólnych rozmów kawowo- dialogowych.

Konwent miał swoje zadania. Między innymi przyjęlismy program porządkujący status organizacji oraz po zapoznaniu się z tekstami uchwał i postanowień podjęliśmy ich głosowanie. Trzeba przyznać, że zgodne głosowanie. Wspaniałą oprawę miało też ogłoszenie wyników Pierwszej Edycji konkursu za okres 2020-2021 „Liderzy Aktywności społecznej 60+ „ oraz nagrodzenie i uhonorowanie Liderów, którzy w ocenie Jury Konkursu zasłużyli swoją działanością na uznanie.

Czy nasz głos będzie słyszalny w Warszawie, czy będzie to takiś wpływ na ustawodawstwo parlamentarne w sprawach osób starszych – zobaczymy. Ostatnie lata pokazują – od strony społeczności senioralnej – że „razem można zrobić więcej” , od strony decydentów brakuje jeszcze tej drugiej części „zrobić więcej „…

– 9 –

12 grudnia w Uroczystej Gali XVI Małopolskiego Plebiscytu „Poza stereotypem – Seniorka i Senior Roku” wzięła udział 20 osobowa reprezentacja społeczności senioralnej miasta i gminy Skała.

Poznaliśmy Laureatów niezwykłego konkursu wyróżniającego aktywnych seniorów reprezentujących lokalne społeczności Małopolski oraz wzięliśmy udział w koncercie pt. „Czterdzieści lat minęło”. Uroczystości w dniu 12 grudnia br w Operze Krakowskiej … kończyły cykl inicjatyw składający się na Małopolski Rok Seniora i Solidarności Międzypokoleniowej ustanowiony przez Sejmik Województwa Małopolskiego

Serdecznie podziękowania złożyliśmy Pani Poseł na Sejm RP Elżbiecie Dudzie za zaproszenie do udziału w uroczystościach. Wśród uczestników byli: członkowie Senioralnej Rady Miejskiej w Skale, senior z Ojcowa, członkowie Klubu Seniora GROTA w Skale, Klubu Senior+ w Barbarce i Klubu Seniora ze Smardzowic. Barbara Szwajcowska Przewodnicząca SRM w Skale

Senioralna Rada Miejska została zaproszona na Przedświąteczne spotkania … do Klubu Senior+ w Barbarce, do KS GROTA w Skale oraz na uroczystą Sesję Rady Miejskiej w Skale

W dniu 16 grudnia 2022 r takie spotkanie odbyło się w Barbarce. W sali głównej pomieszczeń Klubu Senior+ znajdujących się w wydzielonej części Remizy OSP zgromadziła się społeczność senioralna z trzech miejscowości: Poręby Laskowskiej, Gołyszyna i Barbarki. W spotkaniu udział wzięli: burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz, przew. RM Krzysztof Sobczyk, radna RM Katarzyna Kaczmarzyk, ks. Mariusz Książek z parafii Minoga, kier. MGOPS w Skale Barbara Stanisz, przewodnicząca Rady Seniorów Barbara Szwajcowska, gospodarze tego miejsca z panią Olgą Kajcą, przyjaciele Klubu.

W Klubie Seniora GROTA ze Skały w roku 2022 spotkanie przedświąteczne odbyło się w Zajeździe „Polesie” w Januszowicach. Zgromadziło około 100 osób. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz miasta i gminy Skała, CKSiR, MGOPS, Senioralnej Rady, Redakcji „Kroniki”; uroczyste modlitewne spotkanie prowadził ksiądz wikary parafii Korzkiew.

Podczas spotkania przew. Rady Senioralnej Barbara Szwajcowska słowa podziękowań skierowała do:

-Władz Miasta i Gminy Skała na ręce obecnych na spotkaniu: burmistrza Krzysztofa Wójtowicza i przew. RM Krzysztofa Sobczyka oraz na ręce dyr. CKSiR Cezarego Bejma i kier.MGOPS Barbary Stanisz

Podkreśliła również, że podziękowania należą się za pozytywny odzew w zakresie międzypokoleniowej integracji: SP w Minodze z dyr. Agata Stopiak; SP w Skale z wychowawczynią Iwoną Leszczyńską; natomiast za przybliżenie kultury miasta Krakowa Pani Poseł na Sejm RP Elżbiecie Dudzie i Panu Michałowi Grabowskiemu.

Podziękowała również, przew. KS Grota Józefowi Tokarskiemu za wytrwałą pracę na rzecz „ tej najstarszej części naszej lokalnej społeczności miasta Skały i okolic „: oraz wszystkim seniorom za „otwartość i współuczestniczenie w realizacji programów” Na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i na czas nadchodzącego Nowego Roku życzyła m.in. „więcej pewności, nadziei i radości” oraz „ by udało się wspólnie oswajać ze starością naszą lokalną społeczność – budować wzajemne zrozumienie / liczba ludzi starszych wciąż wzrasta, a wraz z nimi zapotrzebowanie na działania w zakresie „srebrnej gospodarki” /…przekonywać decydentów, że też będą kiedyś starzy, a dobre decyzje dzisiaj – obdarzą ich dobrem w przyszłości. barbara szwajcowska

Wśród wydarzeń sprzyjających integracji i umacnianiu więzi lokalnych… …w miesiącu grudniu 2022 r Senioralna Rada Miejska w Skale odnotowała dwa wydarzenia. Zakładaliśmy – jeszcze w początku naszej działalności – że będziemy wspierać wszelkie formy integracji międzypokoleniowej. Grudzień roku 2022 zapisał cenne doświadczenia w tym zakresie. A ich realizatorem był Edward Mazik członek Senioralnej Rady Miejskiej. To trzeba docenić, bo sprostał wyzwaniom, bo chciał podzielić się swoją pasją, bo jest otwarty na współpracę międzypokoleniową, bo dzielił się swoimi zdolnościami i doświadczeniem…

10 grudnia br w zadaniu realizowanym przez CKSiR, czyli Festynie Świątecznym w skalskim rynku, był Mikołajem, który mimo mroźnej i śnieżnej aury przyniósł wiele radości i przyjemności dzieciom, które czekały na niespodzianki i atrakcje. Ma na imię Edward, ale doskonale sprawdził się – jako mądry i pogodny- Mikołaj. Mając główną rolę w owym wydarzeniu społecznym stworzył doskonałą płaszczyznę integracji pomiędzy seniorami, dziećmi, rodzicami oraz uczestnikami spotkania.

16 grudnia br Edward Mazik wziął natomiast udział koncercie „Pieśni Adwentowych” w wykonaniu artystów i uczniów pani Blanki Dembosz –Tondery. Wydarzenie organizowane było w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Minodze. Był to dzień, w którym wieczorna porą Kościół wypełniły głosy dzieci i jednego seniora, członka Senioralnej Rady Miejskiej Edwarda Mazika. To wydarzenie w Minodze było nie tylko przejawem integracji międzypokoleniowej, przejawem współpracy Rady Senioralnej ze Skały i Dyrekcji Szkoły Podstawoej w Minodze trwającej już dwa lata, ale pokazało ,że otwartość, doświadczenie i zdolności można zaprezentować i wykorzystać dla wzmacniania więzi społecznych naszej gminnej wspólnoty lokalnej.

13 grudnia 2022 r odbyło się czwarte Posiedzenie Senioralnej Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Skała. Omówiono sprawy bieżące , ustalono dyżury na nowy rok i przekazano sobie wzajemnie życzenia świateczno-noworoczne.

Na podsumowanie sprawozdania , najpiekniejsza informacja, która przyniosła mnie jako przewodniczącej Rady Senioralnej wiele satysfakcji i dumySenioralna Rada Miejska w Skale została laureatem w konkursie „Liderzy Aktywności Społecznej 60+”

Jesteśmy dumni, że nasza działalność, – chociaż w trudnych warunkach –znalazła uznanie Jury Konkursu ogłoszonego przez Ogólnopolskie Porozumienie Rad Seniorów z siedzibą w Krakowie w ramach projektu „Aktywne Rady Seniorów ważnym ogniwem partycypacji społecznej”. Miło było usłyszeć pozytywne słowa oceny wygłoszone przez Panią przewodniczącą Barbarę Szafraniec podczas Konwentu OSoWRS w dniu 8 grudnia 2022 roku dla przedstawicieli 10 Miejskich Rad Seniorów / wśród 52 /. Takie chwile nie zdarzają się często … takie chwile powodują wzruszenie …takie chwile pozostają na długo w pamięci…Serdecznie dziękujemy Jury Konkursu, że dostrzegła w obszernych opisach konkursowego wniosku dobre strony naszych działań, że dostrzegła pracę, –chociaż czasem nieskuteczną i niewidoczną – ale z poświęceniem, że rozpaliła swoją decyzją iskierkę do dalszych wytrwałych działań.

Dziękujemy seniorom naszej lokalnej społeczności, że „są i chcą” korzystać z niektórych propozycji…, dla kogo byłaby ta praca bez Was moi drodzy Seniorzy!

Dziękujemy wszystkim współpracującym z Radą Senioralną – władzom Miasta i Gminy, w szczególności: CKSiR i MGOPS; Pani Poseł na Sejm Elżbiecie Dudzie; Stowarzyszeniu „Piękne Anioły” Dyrekcji SP w Minodze oraz właścicielom Pałacu w Minodze, Klubowi Seniora Grota … małe działania, zrozumienie, pomoc i wsparcie jest cenne dla wielu seniorów zwłaszcza w ostatnich latach gdzie przyszło nam pokonywać wiele trudności.

Barbara Szwajcowska Przewodnicząca Senioralnej Rady Miejskiej w Skale

***************************************************************************

Comments are closed.