P1012755

SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPATY NA BOISKU W SMARDZOWICACH!

SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPATY NA BOISKU W SMARDZOWICACH

 Dzisiaj na boisku LKS MASZYCANKA MASZYCE odbyło się niecodziennie wydarzenie, jakim było symboliczne wbicie łopaty inicjujące budowę zaplecza szatniowo-socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach. Gmina Skała pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na realizację w/w zadania z Programu Sportowa Polska Edycja 2019. Symbolicznego wbicia łopaty dokonali: Jacek Osuch, poseł na Sejm RP i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu, Krzysztof Wójtowicz Burmistrz Miasta i Gminy Skała, Krzysztof Sobczyk Przewodniczący Rady Miejskiej w Skale, Cezary Bejm Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale, Tomasz Dudek Prezes Klubu LKS Maszycanka Maszyce wraz z członkami klubu, Piotr Guzik Referent Biura Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy Skała oraz zaproszeni goście.


Comments are closed.