plakat barbarka

Uroczystości patriotyczne w Barbarce

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 77 ROCZNICY  TRAGICZNYCH WYDARZEŃ  NA  BARBARCE 15 SIERPNIA 1944 ROKU

 Barbarka leżąca nieopodal Skały należy do miejsc szczególnych na terenie naszej gminy, nieodłącznie związanych z tragicznymi  wydarzeniami II Wojny Światowej. W Barbarce  15 sierpnia corocznie odprawiana zostaje  uroczysta msza św. w intencji partyzantów i ludności cywilnej poległych podczas pacyfikacji wsi i okolicznych miejscowości.

Uroczystość gromadzi corocznie  tłumy mieszkańców, dla których ważna jest historia regionu i pamięć o historycznych wydarzeniach. W każdą rocznicę bitwy rozegranej pomiędzy żołnierzami partyzanckiego zgrupowania ,,Żelbet” Armii Krajowej a okupantem na uroczystości pojawiają się  kombatanci wojenni – uczestnicy tamtych wydarzeń. Na tej doniosłej uroczystości są obecne  lokalne władze samorządowe z  radnymi Rady Miejskiej w Skale, oraz miejscowe organizacje, jednostki OSP z naszej gminy, mieszkańcy Barbarki oraz licznie przybyli goście.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach tej doniosłej, 77 już rocznicy tragicznych wydarzeń w Barbarce!

Comments are closed.