P1050414

W HOŁDZIE BOHATEROM POWSTANIA STYCZNIOWEGO!

W HOŁDZIE BOHATEROM
POWSTANIA STYCZNIOWEGO!

UCZCILIŚMY PAMIĘĆ BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W OJCOWIE!

 

 

W tym roku obchody 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Ojcowie miały wyjątkowo uroczystą oprawę. Przypomnijmy, że Ojców na trwałe zapisał się na kartach historii Powstania Styczniowego. To w naszym Ojcowie płk Apolinary Kurowski tworzył zalążek przyszłej regularnej armii. Do Ojcowa z różnych stron Galicji: Krakowa, Tarnowa, Lwowa, jak i Królestwa zmierzały setki młodych ludzi, by podjąć walkę z Rosjanami. A obóz powstańczy liczył ponad 2000 osób. Sztab i kancelaria mieściły się w Hotelu pod Łokietkiem, a powstańcy rozlokowani byli w całym Ojcowie, a nawet namiotach rozstawionych w wąwozie Błotny Dół.

 

Pierwsza uroczystość odbyła się w roku 1988, w 125 rocznicę wybuchu powstania. To w 1988 roku na budynku dawnego Hotelu pod Łokietkiem wmurowano pamiątkową tablicę poświęconą wydarzeniom z roku 1863. O tym patriotycznym zrywie przypomina nam także mogiła powstańców w Pieskowej Skale oraz 2 drewniane krzyże w Ojcowie. Jeden z krzyży znajduje się na stoku Złotej Góry, a drugi na Chełmowej Górze przy dawnym szlaku do Groty Łokietka.

 

 

A my W Kaplicy na Wodzie odprawiono mszę świętą w intencji Ojczyzny. W swojej homilii ks. Stanisław Langner-proboszcz parafii Ojców-Grodzisko pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa Rzemieślnika wspominał bohaterów Powstania Styczniowego: gen. Romualda Traugutta a także Apolinarego Kurowskiego. Dokonał także wnikliwej analizy wybuchu Powstania Styczniowego i jego skutków. W walkach powstańczych zginęło ok. 30 tys. powstańców, a 40 tys. z nich wywieziono na Sybir. Konfiskowano majątki, rozwiązywano zakony, konfiskowano dobra kościelne, likwidowano szkoły. Powstańcy zapłacili ogromną cenę za udział w tym wielkim zrywie narodowym. Po mszy świętej goście pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Ojcowskiego Parku Narodowego złożyli wiązanki kwiatów. Nie zapominajmy, że to gmach dzisiejszego muzeum, dawniej Hotelu Pod Łokietkiem, był główną kwaterą oddziału powstańców dowodzonego przez pułkownika Apolinarego Kurowskiego.

 

W tegorocznych uroczystościach uczestniczyli: poseł na Sejm RP Łukasz Kmita, senator RP Marek Pęk, starosta krakowski Wojciech Pałka, wicestarosta krakowski Arkadiusz Wrzoszczyk, przew. Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, wiceprzew. Rady Powiatu Krakowskiego Marek Piekara, członek Zarządu Tadeusz Nabagło, radni Powiatu Krakowskiego-Leszek Dolny, Grzegorz Małodobry, Piotr Opalski, Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz wraz z radnymi Rady Miejskiej w Skale, przedstawiciele lokalnych samorządów, Komendant Komisariatu Policji w Skale nadkom. Grzegorz Błeszyński, Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat, były Wicedyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Józef Partyka, Janusz Glanowski oraz członkowie Oddziału PTTK Ojców. Uroczystość uświetniły liczne poczty sztandarowe m.in. z ZSiPO w Skale, Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Skale czy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 

Organizatorzy wydarzenia – Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa i Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego przygotowali dla gości wiele atrakcji. Wydarzenie to było zrealizowane w ramach projektu: „Poczuj się jak powstaniec styczniowy w Ojcowie”. W ramach wydarzenia została żywa diorama z rekonstrukcją obozu powstańczego. Goście mogli zobaczyć tabory powstańcze z namiotami, lazaretem polowym, sztabem powstańczym, kuźnią polową ze stanowiskiem przekuwania kos i odlewania kul. Każdy mógł z bliska zobaczyć mundury, repliki broni posmakować sucharów powstańczych, skosztować pysznej grochówki serwowanej przez druhów z OSP Barbarka i poczuć atmosferę tamtych dni.

Na polanie płonęły powstańcze ogniska, wśród gości przechadzał się sam Artur Grottger, którego można było odwiedzić w jego plenerowym atelier. Na wykładzie pt. „Ojców w Powstaniu Styczniowym” dr Kamil Kartasiński opowiedział o codziennym życiu w czasach Powstania Styczniowego.

 

A my popatrzmy na relację z tego wydarzenia!

 

Organizatorzy wydarzenia:

 

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego Tomasz Gierat

Stowarzyszenie Przyjaciół Ojcowa

 

Wsparcie finansowe:

 

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka

Starosta Krakowski Wojciech Pałka

 

Partnerzy wydarzenia:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skała Krzysztof Wójtowicz

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

 

LGD Nad Białą Przemszą
Comments are closed.