P1012207

WIZYTA PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W OJCOWIE

WIZYTA PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W OJCOWIE

 Szanowni Państwo!

DAWNYCH WSPOMNIEŃ CZAR…

WIZYTA PREZYDENTA IGNACEGO MOŚCICKIEGO W OJCOWIE

W 1929 roku w Ojcowie odbyło się niezwykłe wydarzenie, które odnotowało wiele ówczesnych poczytnych gazet. 

Trudno się dziwić….Nieczęsto bowiem się zdarza gościć w swojej okolicy samego prezydenta. „Tygodnik Ilustrowany” 

w wydaniu z dnia 3 sierpnia 1929 roku zamieścił obszerną relację z tej wizyty. 

Prezydent II RP Ignacy Mościcki (1926-1939) wraz z całym korpusem dyplomatycznym odwiedził modne wówczas

 uzdrowisko. Na łamach gazety czytamy, że „…Pan Prezydent był podejmowany uroczystym podwieczorkiem na polanie 

obok Bramy Krakowskiej”. Zachowało się kilka fotografii, upamiętniających to wydarzenie…z sentymentem na nie popatrzmy…Comments are closed.