1 884068

WOŁYŃ 1943-2023 PAMIĘTAMY!

WOŁYŃ 1943-2023
PAMIĘTAMY!

WOŁYŃ 1943-2023 PAMIĘTAMY!

80 ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ

11 lipca 2023 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego

 przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej.

11 i 12 lipca 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na ok. 150 miejscowości zamieszkałych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego. Wykorzystano fakt gromadzenia się w niedzielę 11 lipca ludzi w kościołach. “Krwawa niedziela” jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945. W wyniku ludobójczych działań na Wołyniu zginęło ok. 100 tys. Polaków.

źródło-Instytut Pamięci Narodowej

Comments are closed.